Vertrouwelijke technische briefing stand van zaken MH17

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

De minister van Justitie heeft aan de Kamer aangeboden om op 7 maart een vertrouwelijke technische briefing te verzorgen over de stand van zaken MH17. Dit ter voorbereiding van het algemeen overleg van 15 maart 18:00 – 21:00. De agenda van het AO staat hier.

Het algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken stond oorspronkelijk op 14 maart gepland.

De brief van de minister is hier te vinden en staat integraal hieronder weergegeven.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

5 maart 2018

Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 27 februari 2018 voor het verzorgen van een technische briefing door ambtenaren van onze ministeries over de stand van zaken van het MH17- dossier. Om uw Kamer goed te informeren ter voorbereiding op het algemeen overleg op 15 maart aanstaande zeg ik u graag alle medewerking toe voor een vertrouwelijke technische briefing over de aspecten genoemd in de Kamerbrief over de laatste stand van zaken in het MH17-dossier van 22 februari 2018 (Kamerstuk 33 997, nr. 113). Deze briefing kan plaatsvinden op woensdag 7 maart aanstaande.

De minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*