Symposium MH17 op 16 juli 2019

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Onderstaand bericht is gekopieerd van de site van de Stichting Vliegramp MH17

 

Woensdag 17 juli 2019 is het vijf jaar geleden dat rond 16.00 uur de eerste berichten binnenkwamen over het neerhalen van vlucht MH17. Het is belangrijk om deze ramp zowel nationaal als internationaal op de agenda te houden. Met een symposium op 16 juli aanstaande willen we hier een bijdrage aan leveren.

Vanaf het moment dat de MH17 werd neergehaald, is de wereld er anders uit komen te zien. Voor de nabestaanden uiteraard, maar ook voor de (internationale) samenleving en politiek. Het symposium ‘Vijf jaar na het neerhalen van de MH17’ staat stil bij de impact van het neerhalen van vlucht MH17 bij de nabestaanden, een eventueel strafproces tegen de daders, rol van de social media en (onderzoeks-)journalistiek, de gevolgen voor de veiligheid van het vliegverkeer en geleerde lessen.
Doel van dit symposium
Doel van het symposium is een bijdrage te leveren aan het op de agenda houden van de MH17, gezien vanuit nationaal en internationaal perspectief. Maar we willen ook terugkijken naar wat de impact is (geweest) van het neerhalen van vlucht MH17 op de nabestaanden en de
samenleving. Tenslotte kijken we ook terug naar wat professionele organisaties er van hebben geleerd.

Welke onderwerpen en sprekers kunt u verwachten?

Sven Kockelmann presenteert een interactief programma, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De politieke- en bestuurlijke impact. Een bewindspersoon van de Australische regering geeft hier een toelichting op.
  • Het strafrechtelijk spoor: voortgang en toekomst van het strafrechtelijk onderzoek, rechtspositie nabestaanden. De hoofdofficier van Justitie en voorzitter van het JIT, mr. Fred Westerbeke en chef recherche van de Nationale Politie, de heer Wilbert Paulissen blikken terug en kijken vooruit.
  • Het privaatrechtelijk spoor. Pof. Dr. Arno Akkermans gaat in op schade-vergoedingen , lopende en toekomstige procedures, kansen en risico’s.
  • De impact op (het dagelijks leven van) de nabestaanden. Prof. Dr. Miranda Olff en drs. Caroline Six, beiden verbonden aan ARQ/Impact, doen verslag van relevante onderzoeksactiviteiten.
  • Een veiliger luchtruim. Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt is bij de OVV-portefeuillehouder voor het onderwerp Vliegen over conflictgebieden. Zij staat stil bij de rapportage van de OVV over dit onderwerp.
  • Crisis management MH17: dhr.. Mohd Fuad Sharuji, Crisis Director MH370 & MH17 bij Malaysia Airlines
  • De media, feiten en fictie. Jeroen Akkermans, journalist van de Nieuwsredactie van RTL4 en Rusland-kenner bespreekt de rol van de (social) media bij de beïnvloeding van de publieke opinie.
  • Het fenomeen Bellingcat en de MH17, een nieuwe vorm van onderzoeks-journalistiek. Eliot Higgins, de oprichter van Bellingcat gaat in op de werkwijze van Bellingcat, in het bijzonder de bevindingen over de MH17.

Programma dinsdagmiddag 16 juli 2019 (onder voorbehoud)
13.00 u. Inloop
14.00 u. Start programma.
Opening / welkom: Sven Kockelmann
Politieke en bestuurlijke impact: Senior representative van de Australische regering (onder voorbehoud)
Strafrechtelijk spoor: mr. F. Westerbeke, Hoofdofficier van Justtie van het Landelijk Parket en voorzitter van het JIT en dhr. Wilbert Paulissen MPA, chef recherche Nationale Politie.
Impact op het leven van de nabestaanden: Prof. dr. Miranda Olff, drs. Caroline Six, beiden verbonden aan Stichting Arq/Impact
Privaatrechtelijk spoor (internationaal) en rechtspositie nabestaanden: Prof. dr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

15.00-15.30 uur Pauze

Een veiliger luchtruim: Prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Crisis management MH17: mr. Mohd Fuad Sharuji, Crisis Director MH370 & MH17 at Malaysia Airlines
De media, feiten en fictie: Jeroen Akkermans, journalist RTL4
Open source investigation: Eliot Higgins, oprichter van Bellingcat, een collectief van onderzoekers en burgerjournalisten die gebruik maakt van zg. open sources en social media.
Slotwoord: Dhr. Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting Vliegramp MH17

16.45 uur Borrel en napraten

Voor wie is het symposium bedoeld?

Nabestaanden, professionals en hulpverleners die betrokken zijn (geweest) bij MH17 en vertegenwoordigers van politiek en bestuur en media uit binnen- en buitenland zullen worden uitgenodigd zich aan te melden. Daarnaast staat dit symposium open voor vertegenwoordigers, ministeries, journalisten, Universiteiten en burgemeesters waar slachtoffers zijn gevallen.

Locatie symposium


Het symposium wordt gehouden in het NBC in Nieuwegein. De Blokhoeve in Nieuwegein is voor de nabestaanden een bekend terrein en daarom is gekozen om het symposium daar te houden.
‘Vijf jaar na het neerhalen van de MH17’, een internationaal symposium wordt op dinsdagmiddag 16 juli 2019 gehouden, start om 13.00 uur en eindigt rond 16.45 uur.

Voor vragen rond het symposium kunt u ons bereiken via het mailadres: symposium@stichtingvliegrampmh17.nl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*