Stil protest door groep MH17 nabestaanden voor Russische ambassade

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Op 12 juni zal  de Werkgroep Waarheidsvinding MH17, een actieve groep nabestaanden van zo’n 20 families, net als vorig jaar een stil protest houden in het park voor de Russische ambassade in Den Haag.

Het protest heeft eenzelfde karakter als dat van vorig jaar, waarbij 298 lege stoelen tegenover de ambassade zijn geplaatst.

Het protest richt zich op het feit dat Rusland niet meewerkt aan het onderzoek van het JIT c.q. het OM. Rusland heeft zich wel verplicht tot medewerking en tot het verschaffen van alle informatie en bewijsmiddelen die de toedracht rond het neerhalen van de vlucht kan verhelderen. Het JIT heeft meermaals aangegeven dat daarvan geen sprake is.

Op 12 juni organiseert Rusland wereldwijd festiviteiten rondom ‘Rusland-dag’. Op Rusland-dag wordt de Russische onafhankelijkheid gevierd. Een dag van trots, doorgaans doordrenkt met culturele en nationalistische uitingen.
De actie vormt een oproep om deze nationale trots te rechtvaardigen. Rusland heeft VN Veiligheidsraad­resolutie 2166 ondertekend. De resolutie verplicht tot volledige, actieve medewerking aan het achterhalen van de toedracht. Bekend is echter dat Rusland aantoonbaar valse verklaringen aflegt en getuigen beschermt. Na de onthullingen van het JIT in 2018 weten we met zekerheid dat Rusland cruciale informatie en bewijzen (zoals de gebruikte lanceerinstallatie) achterhoudt en dus VNVR 2166 schendt.

De werkgroep betoogt dat er voor Rusland ­weinig te vieren valt, als het universele waarden negeert zoals het respecteren van mensenlevens en de waarheid. Er is geen plaats voor trots en feestelijkheden, indien een natie geen openheid en verantwoordelijkheid betoont. Met de dag groeit de schaamte die Rusland zal moeten dragen met betrekking tot MH17.

Het JIT maakte ook duidelijk dat de sleutel tot de waarheid rondom MH17 in Moskou ligt. De sleutel die voor zovele nabestaanden de deur naar verwerking, afsluiting en – wie weet – vergiffenis opent. Maar de ware toedracht is primair bekend bij degenen die persoonlijk bij de tragedie betrokken waren. Nabestaanden roepen ook hen op naar voren te treden. Uit medemenselijkheid. De actie voegt zodoende aan de strafrechtelijke en politieke dimensie, de menselijke dimensie toe.

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17, voor en door nabestaanden, organiseert dit protest voor de tweede keer. De werkgroep plaatste daarvoor reeds – in hetzelfde parkje tegenover de ambassade – een herinneringsbankje met de boodschap aan Rusland: ‘neem verantwoordelijkheid en wees transparant’. Vorig jaar hebben de Australische en Nederlandse overheden deze oproep overgenomen, met brede internationale steun. De werkgroep zegt te blijven wachten totdat aan hun oproep is voldaan.

Het bankje staat er nog. De stoelen verschijnen elk jaar opnieuw, zo lang als nodig.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*