Raad van State: Rutte hoeft verslagen MH17 niet openbaar te maken

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Op 16 januari 2019 deed de Raad van State uitspraak in een hoger beroep aangespannen door het Ministerie van Algemene Zaken (Mark Rutte) tegen een uitspraak van de Rechtbank Midden Holland.

De RvS gaf Mark Rutte gelijk. De gevraagde documenten hoeven niet openbaar gemaakt te worden.

Opvallend is dat slechts drie landelijke media het besluit van de RvS hebben gepubliceerd (AD, NRC en NU.nl)

Het gaat hier om een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). RTL Nieuws diende in februari 2016 een WOB-verzoek in bij het Ministerie van Algemene Zaken en verzocht om openbaarmaking van de “geobjectiveerde verslagen van de bijeenkomsten van de ministerraad op 23 juli 2014, 27 juli 2014 en 15 augustus 2014” zoals genoemd op bladzijde 58 van het rapport van de Universiteit Twente van 9 december 2015 over de evaluatie van de nationale crisisbeheersingsorganisatie naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17.

Geobjectiveerde verslagen zijn passages uit de notulen van de ministerraad die Algemene Zaken zelf heeft geselecteerd en de geanonimiseerd zijn. Uit stukken die zijn gepubliceerd naar aanleiding van de WOB van GeenStijl blijkt dat deze verslagen ongeveer een halve A4 groot zijn.

Voorts heeft RTL Nieuws verzocht om openbaarmaking van het geaccordeerde verslag van het gesprek dat de minister met de onderzoekers van de Universiteit Twente in het kader van voornoemd onderzoek heeft gevoerd.

Zie voor meer informatie deze post en  deze post . Minister-president Rutte heeft geweigerd om een verslag van een gesprek met onderzoekers van de Universiteit Twente openbaar te maken. De reden daarvoor is dat het belang van openbaarmaking van de verzochte documenten niet opweegt tegen onder meer het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob.

Het Ministerie van Algemene Zaken van Mark Rutte ging steeds in beroep tegen uitspraken van lagere rechtbanken.

Op 3 april 2o17 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland  dat de minister-president het verslag  met de onderzoekers van de Universiteit Twente opnieuw moet doornemen en beoordelen. De verslagen van de ministerraad zijn, op de laatste zin na, terecht geweigerd.

De zitting bij de Raad van State vanwege hoger beroep Mark Rutte vond begin december 2018 plaats.

De Raad van State gaf Rutte in haar uitspraak gelijk. Rutte hoeft de gespreksverslagen van de minsterraad niet openbaar te maken. Ministers moeten “onbelemmerd” argumenten kunnen uitwisselen in de raad, zonder dat zij daar persoonlijk op kunnen worden aangesproken.

Over het gespreksverslag van 8 september 2015 heeft de minister erop gewezen dat in het gespreksprotocol tussen hem en de Universiteit Twente is opgenomen dat dit verslag niet door derden opvraagbaar is, ook niet nadat het onderzoek is afgerond. De RvS geeft ook hier Rutte gelijk.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*