Raad van State doet uitspraak over MH17 WOB-verzoek RTL Nieuws

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Woensdag 16 januari maakt de Raad van State haar uitspraak openbaar over een WOB-verzoek van RTL Nieuws om informatie over MH17 te openbaren. De uitspraak staat om 10.15 uur op de website van de Raad van State.

De indiening van het WOB-verzoek was al in februari 2016 gedaan. Zie deze post en  deze post . Het Ministerie van Algemene Zaken van Mark Rutte ging steeds in beroep tegen uitspraken van lagere rechtbanken.

De zitting bij de Raad van State vanwege hoger beroep Mark Rutte vond begin december 2018 plaats.

Informatieverzoek over MH17
Zitting over de weigering van de minister van Algemene Zaken (de minister-president) om geobjectiveerde verslagen van drie ministerraden openbaar te maken, waarin is gesproken over de MH17-ramp. Ook heeft de minister geweigerd om een verslag van een gesprek met onderzoekers van de Universiteit Twente openbaar te maken. Dat gesprek ging over een evaluatie van de crisisbeheersingsoperatie rond de MH17. RTL Nieuws had gevraagd om openbaarmaking van deze stukken. De minister weigerde dat, omdat openbaarmaking de relatie van Nederland met andere staten in gevaar zou kunnen brengen en omdat de stukken persoonlijke opvattingen van betrokkenen bevatten. RTL kwam tegen die weigering eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die verklaarde het beroep van RTL in september 2017 gegrond. Volgens de rechtbank moest de laatste zin van één van de verslagen van de ministerraad openbaar worden gemaakt en ook het gespreksverslag met de onderzoekers van de Universiteit Twente. Voor deze stukken is niet voldoende onderbouwd waarom ze geheim moeten blijven, oordeelde de rechtbank. Zowel de minister als RTL komen tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De minister vindt dat hij de stukken helemaal niet openbaar hoeft te maken, en voor RTL gaat de uitspraak van de rechtbank juist niet ver genoeg. (zaaknummer 201708297/1)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*