PM Rutte is questioning if Member of Parliament Omtzigt is abusing MH17 for political gain

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

In a plenary debate in Tweede Kamer at May 31 there has been a debate between Rutte and Omtzigt.

Omtzigt was asking Rutte about Russian radar recordings. Rutte responsed that he is annoyed by the tone of voice by Omtzigt. Each time he suggests Dutch government want to keep a good relationship with Ukraine and Russia.

Rutte again stated he does not want any stone unturned. He does not care about relationships with other countries. The perpetrators need to get punished.

Rutte also stated he gets the impression Omtzigt is abusing MH17 for his own political gain.

This post shows all the actions by Dutch government which indicate Dutch government is not so interested in finding truth. All experts know MH17 is highly geo-political.

More on RTL Nieuws. 

The discussion was like below taken from the transcript

Omtzigt:

Een van de zaken die de minister-president terecht aanstipt in zijn verantwoordingsbrief is de MH17. Hij stelt dat er een presentatie is gegeven van het onderzoek van het JIT (Joint Investigation Team), dat hij heeft gewerkt aan brede internationale steun voor het onafhankelijke onderzoek en dat hij ernaar streeft om de nabestaanden goed te informeren. Op de website en in het e-zine van het OM worden echter twee opmerkingen gemaakt over de internationale medewerking. Rusland is al binnen drie maanden na het neerhalen van MH17 om de radarbeelden gevraagd. Russische militairen hebben op 21 juli, vier dagen na het neerhalen van MH17, gezegd dat er radarbeelden waren van twee radarstations. De radarbeelden van het tweede station zijn tot op heden nog niet ontvangen en van het eerste zijn ze niet te ontcijferen. Verder blijkt volgens het JIT dat de tapes die zijn gemaakt toen de SBU in Oekraïne mensen heeft afgeluisterd, niet zijn overgedragen aan het onderzoeksteam. We hebben het nu over drie jaar erna. Is dit in de ogen van de minister-president brede internationale steun? Werken Rusland en Oekraïne getrouw mee aan het onderzoek zoals zij dat zouden moeten doen gelet op VN-Veiligheidsraadsresolutie 2166, of doen zij dat niet?

 

De heer Nijboer (PvdA):
En dan komen er ook nog verdachtmakingen bij over het optreden van de premier ten aanzien van MH17; daar begint de heer Omtzigt mee in dit Verantwoordingsdebat. Het is een optreden van het CDA dat wegloopt van de fundamentele keuzes die het CDA nu maakt in Europese debatten, opportunistisch en populistisch, hier in fiscale debatten, opportunistisch en populistisch. Het loopt weg van de feitelijke keuzes die het maakt. Meer ongelijkheid in Nederland, minder duurzaamheid, slecht voor de koopkracht en de werkgelegenheid. En de heer Omtzigt probeert er via verdachtmakingen onderuit te komen.

De heer Omtzigt (CDA):
Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelden zo geraakt ben door het woord “verdachtmakingen” rondom MH17. Ik zal daar even heel eerlijk in zijn. Ik heb gevraagd of waar er nu al drie jaar aan Rusland gevraagd wordt om de radarbeelden, dit betekent dat er een goede medewerking van Rusland is. Dat is een vraag die ik hier met nadruk stel. Hetzelfde speelt bij Oekraïne dat tapes heeft die niet in het onderzoek worden ingebracht, dixit het Openbaar Ministerie. Als de heer Nijboer dat als verdachtmakingen wil afdoen en hij die vragen niet wil stellen, dat heb ik hier echt een probleem met hem. Over de andere zaken die er zijn, heb ik ook echt wel serieuze antwoorden gehad van de minister-president; er worden geopolitiek dingen gedaan die niet altijd binnen het bereik van Nederland liggen maar die wel belangrijk zijn om opgelost te worden.

Below the video recording taken from RTL Nieuws

text continues below video

This is the exact discussion taken from Tweede Kamer website. 

Ten aanzien van de MH17 geldt kortheidshalve het volgende. Als het Openbaar Ministerie een beroep zou doen op het kabinet om het te ondersteunen bij zijn werkzaamheden, zou het kabinet dat onmiddellijk doen. Het kabinet zal echter nooit zelf bellen met Oekraïne of Rusland over de strafrechtelijke afwikkeling van de MH17. Dat zou namelijk de indruk wekken dat de Nederlandse regering een opvatting heeft over de vraag wie waaraan schuld heeft. De enige die dat kan vaststellen is het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking met de partners in het Joint Investigation Team. Maar goed, dat antwoord heb ik hier al een keer of honderd gegeven en de heer Omtzigt zal dat nog honderd keer blijven vragen en dan krijgt hij nog honderd keer dat antwoord.

De heer Omtzigt (CDA):
Het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de rechter — dat bedoelt de premier ook — gaan natuurlijk over de vaststelling van de oorzaak en de schuld van het neerhalen van de MH17. Er wordt zeer hard aan gewerkt om dat te doen. Echter in het e-zine, het e-magazine van het Openbaar Ministerie, van een maand geleden wordt opgemerkt dat het Openbaar Ministerie al in oktober 2014 een rechtshulpverzoek — en zoiets gaat via de Nederlandse regering — heeft gedaan aan Rusland voor twee radarstations. Over het eerste radarstation is hier uitgebreid gewisseld. Het tweede radarstation is in Buterinskaja. De Russen hebben op 21 juli 2014, vier dagen na het neerhalen, gezegd dat zij daar gezien hebben wat er gebeurd is. Het OM zegt: na drie jaar hebben wij nog geen reactie gehad. Maar dat was een officiële vraag van de Nederlandse regering. Op welke wijze gaat het als de regering op zo’n belangrijke vraag over belangrijk potentieel bewijsmateriaal in een rechtszaak geen antwoord krijgt? De regering schrijft in haar stukken dat de hele internationale gemeenschap goed samenwerkt. Is het een goede samenwerking als er na tweeënhalf jaar geen antwoord is?

Minister Rutte:
Ik denk dat de heer Omtzigt echt voor zichzelf een besluit moet nemen over de vraag of hij een politiek nummertje wil blijven maken van MH17 of dat hij wil dat wij ooit tot een afsluiting komen en hopelijk ook tot een veroordeling van de schoften die dit gedaan hebben. Als hij het tweede wil, daag ik hem uit om zich nog eens de vraag te stellen of het standpunt van de Nederlandse regering niet het juiste is. Wij willen namelijk op geen enkele manier een politieke vingerafdruk hebben op het onderzoek. Wij nemen uitsluitend acties en vervolgacties als het OM ons daarom vraagt. Ik doe daar verder geen mededelingen over. Daar ga ik helemaal niets over zeggen in een openbaar debat. Als dat ik zou doen — ik herhaal mijzelf nu voor de 101ste keer — dan zal het simpelweg zo zijn dat mensen in Moskou, Kiev of op welke andere plek dan ook zullen zeggen: het Nederlandse kabinet heeft wel degelijk een inhoudelijke opvatting over wat daar gebeurd is. Als dat zo zou zijn, zal de kans afnemen dat er uiteindelijk succesvolle vervolging en berechting plaatsvindt van de schoften die dit gedaan hebben. Ik zeg nogmaals tegen de heer Omtzigt dat hij er geen seconde aan hoeft te twijfelen dat de Nederlandse regering, als die door het OM gevraagd wordt om iets te doen, om dingen los te krijgen, te bellen, rechtshulpverzoeken te doen of follow-up te doen, dat zal doen. Maar als wij daar in het openbaar over communiceren, een weging aan geven of zeggen hoe wij de verzoeken vanuit het OM of wat het OM daar vervolgens weer over bericht, interpreteren, betekent dat de politiek kruipt naar het onderzoek. En dat wil ik niet. Alleen het Openbaar Ministerie kan dat doen. Alleen het Openbaar Ministerie kan vervolgvragen stellen. Het Openbaar Ministerie weet dat het nooit, nooit, nooit tevergeefs een beroep op mij, Bert Koenders of wie dan ook in de Nederlandse regering om te helpen.

Er zit altijd een soort ondertoon in de vragen van de heer Omtzigt en dat irriteert mij zo, voorzitter. Dat spreek ik nu dan maar een keer uit. De heer Omtzigt doet alsof de Nederlandse regering denkt: wij moeten ons daar niet mee bemoeien, want wij hebben belang bij een goede relatie met Rusland of met Oekraïne. Ik heb maar één belang en dat heb ik hier vaker gezegd. De relaties met al die landen kunnen mij gestolen worden zolang die in de weg zouden staan aan een succesvolle opsporing en vervolging van de daders van het neerhalen van MH17. Dat is het enige wat hier telt. Dat is het enige wat telt. Zo zitten wij hierin en daar ga ik geen millimeter van afwijken. Want als ik ook maar een seconde zou contempleren wat de heer Omtzigt hier suggereert, neem ik grote risico’s met het onderzoek.

De heer Omtzigt (CDA):
De reden voor het stellen van deze vraag is dat minister Van der Steur vorig jaar in de Kamer gezegd heeft dat er geen verzoek gedaan was. Dat verzoek blijkt wel gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik wilde juist niet in discussie gaan over de vraag: klopt het wat daar gezegd is? Ik wilde een discussie aangaan over het feit dat de premier zelf zegt dat alle landen goed meewerken. Het is helemaal niet aan de premier, aan mij of aan wie dan ook in deze Kamer om te beoordelen wat er gebeurd is. Dat is aan het OM en de onderzoekers. Als die publiekelijk aangeven dat die radardata na twee en driekwart jaar vragen nog niet binnen zijn, terwijl wij in de hoorzitting in de Kamer gehoord hebben dat die normaal gesproken binnen een week beschikbaar zijn, dan is de vraag toch legitiem of de regering van mening is dat die medewerking gegeven wordt of niet? Dan komt die vraag in beeld.

De voorzitter:
De minister-president.

Minister Rutte:
We praten echt als twee doven langs elkaar heen, mijnheer Omtzigt. We hebben het al drie jaar over dit onderwerp en dat zal nog wel lang zo blijven. Als ik ook maar het begin van een antwoord zou geven op de vraag die de heer Omtzigt nu stelt, dan ben ik toch bezig met het geven van een politiek oordeel over de vraag of Rusland, Oekraïne of wie dan ook meewerkt of niet? Ik zeg niet dat ze wel meewerken en ook niet dat ze niet meewerken; ik zeg maar één ding: het Joint Investigation Team waarin het Nederlandse Openbaar Ministerie een centrale rol vervult, doet voor Nederland en voor de hele groep van griefing nations de opsporing en de vervolging. De Nederlandse regering heeft van het begin af aan gezegd: zodra ons gevraagd wordt om ook maar iets te doen in de richting van wie dan ook op verzoek van het Openbaar Ministerie — onder die aansturing en onder die instructie — dan doen wij dat. Dan doen wij dat in eerste instantie; dan doen wij dat bij vervolgvragen, et cetera. Maar wij zullen daar vervolgens nooit zelf commentaar op geven. Wij zullen niet zeggen dat wij vinden of er wel of niet goed wordt meegewerkt, want dan komt er een politieke vingerafdruk op.

Nogmaals, als er nog iemand denkt dat de Nederlandse regering terughoudend zou zijn — wat hier en daar wordt gesuggereerd — vanwege de plezierige verhoudingen die we willen hebben met Oekraïne, Rusland of welk land dan ook, dan zeg ik dat dit hier nul komma nul een rol speelt. Dit is het hefstigste wat dit hele kabinet, wat heel Nederland en in de allereerste plaats de nabestaanden hebben meegemaakt in de afgelopen tien jaar. Zeker in de eerste plaats de nabestaanden. Ik heb het vaker gezegd: ons leed is niet te vergelijken met het leed dat de nabestaanden hebben ervaren. Het zou een fundamentele onrechtvaardigheid zijn en een verkeerde prioritering als wij bilaterale of internationale verhoudingen ook maar in de verste verte een rol zouden laten spelen bij de vraag of wij er alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen. Maar juist om die onderste steen boven te krijgen, kunnen wij alleen werken op instructie van, onder aansturing van en op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 Comments on PM Rutte is questioning if Member of Parliament Omtzigt is abusing MH17 for political gain

 1. > Rutte again stated he does not want any stone unturned.

  But DSB did not carry out a must-do analysis: a metal analysis to compare the steel of the fragments found and the steel of the fragments in an intact 9N314M warhead. See my comment of May 10 here:
  http://www.whathappenedtoflightmh17.com/prediction-mh17-situation-in-2020/

  DSB concluded that the fragments found are 9N314M fragments just on the basis of their looks. It’s like in the Middle Ages.

  Rosaviatsia’s Oleg Storchevoy wrote in his Jan 14, 2016 letter to DSB that the chemical composition of the 9N314M fragments differs from the chemical composition of the fragments in DSB’s final report. Actually, that statement was ignored, as in response DSB just repeated what it had said in the report. The investigators may distrust Russia (and overtrust Ukraine), but, regardless of trust/distrust, the investigation should be based on science, not on assumptions without proof. The investigators could ask Finland to carry out the metal analysis of fragments in two 9N314M warheads. If two researched warheads have the fragments of similar chemical composition but it differs from the chemical composition of the fragments found, that would mean that the missile that shot down MH17 was not a Buk missile.

 2. Yes, but what if “two researched warheads have the fragments of different chemical composition and it also differs from the chemical composition of the fragments founds”? What do you mean with “similar”?

  BTW who is telling you that JIT didn’t carry out a metallurgical analysis?

  • sotilaspassi // June 2, 2017 at 10:37 am // Reply

   Yep. It seems chemical composition can vary even among the fragments/shrapnel of one warhead.

   @abcd
   What other large warheads (mounted in green missile body) use butterfly -shape fragments, made of cheap steel?

 3. Frogfoot,
  In JIT’s report, there is no single word about a metallurgical analysis of the warhead’s fragments found in the wreckage and bodies. In the section “Weapon”, JIT says: “Investigators have compared parts of the alleged weapon which were found at the crash site with reference material”. Then, in the video part of the report entitled “Forensic investigation MH17” JIT compares the nozzle found at the crash site with a reference nozzle from a dismantled missile. The warhead’s fragments which were presented in DSB’s report are not even mentioned in JIT’s report.

  In the context of these investigations – by DSB and by JIT – JIT should not have carried out a metal analysis of the warhead’s fragments at all, because DSB affirmed in its report that “studying the detailed chemical composition of the steel is NOT RELEVANT to the investigation as the high-energy objects are usually made from low-grade metal (unalloyed steel) originating from different batches, different sources, different manufacturing locations and over different periods of time. Matching the fragments found with reference material from an intact warhead would not be possible because of these differences.” Here, in my comment of May 10, I explained why the above statement is wrong:
  http://www.whathappenedtoflightmh17.com/prediction-mh17-situation-in-2020/

  Frogfoot asks: What do you mean with “similar”? I mean that the contents of chemical elements in the steel of the fragments are within ranges specified by Russian standards, named GOSTs (see my comment of May 10).

  Frogfoot asks what if “two researched warheads have the fragments of different chemical composition…” If two 9N314M warheads have the fragments of different chemical composition, then the comparative analysis is indeed not relevant. However, at a briefing in mid-July 2015, Rosaviatsia’s Oleg Storchevoy offered to carry out an analysis of the fragments found to determine the grade of steel they were made of and thus to determine the type of the missile. I guess he knew what he was talking about. Later, after DSB’s report had been published, Storchevoy wrote in his Jan 14, 2016 letter to DSB: “Russian experts examined the chemical composition of the material used to manufacture pre-formed fragments of the 9N314M warhead and concluded that the chemical composition of the retrieved fragments as published in the final report does not agree with the conclusion that they belonged to a 9N314M warhead.” DSB in its reply of Feb 25, 2016 just repeated what it had said in the final report.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*