NRC maakt geen gebruik van mogelijkheid wederhoor. Dit waren mijn vragen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ik ben een artikel aan het voorbereiden dat nauwkeurig zal beschrijven waarom het NRC artikel over Pieter Omtzigt geschreven door Wilmer Heck en Andreas Kouwenhoven een journalistieke dwaling is.

Ik heb beide journalisten de mogelijkheid gegeven om hun kant van het verhaal te vertellen door het beantwoorden van een aantal vragen. De onderstaande vragen zijn per e-mail op donderdag 23 november naar zowel Heck als Kouwenhoven gestuurd. De deadline was vrijdag 24 november 16:00.

Ik heb geen reactie gekregen op herhaalde verzoeken via email, 06 van Wilmer Heck en Twitter DM. Vervolgens heb ik de redactie van NRC gebeld.

Andreas Kouwenhoven gaf in een telefonische reactie dat zij de vragen niet gaan beantwoorden. De reden is dat Wilmer Heck de samenwerking eerder met mij had gestopt. Dit nadat ik het artikel ‘karaktermoord’ had genoemd.

Hieronder staan de vragen waarop NRC geen antwoord wil geven.

Voor een artikel dat geplaatst gaat worden op mijn website whathappenedtoflightmh17.com wil ik jullie een aantal vragen stellen.
1 Was tijdens het schrijven van jullie artikel bij jou of bij Andreas bekend dat Jeroen van Rijsbergen een complotdenker is? Jeroen had een blog op internet staan waar hij de Bijlmerramp vergelijkt met MH17, in de zin dat beide volgens hem op complotten lijken.
2. Als jij of Andreas bekend was met de complot-ideeën van Van Rijsbergen waarom hebben jullie dat niet als uiterst relevante context beschreven in jullie bewuste artikel?
3. Als jij of Andreas bekend was met de ideeën van Van Rijsbergen, waarom schrijven jullie dan onderstaande alinea zonder context? Hoe denken jullie überhaupt over de betrouwbaarheid van Van Rijsbergen gezien zijn ideeën?
Alinea:
„De bedoeling was dat Alexandr daarna bedolven zou worden onder de journalisten”, vertelt Van Rijsbergen later aan NRC. „We dachten: we planten een zaadje en hopen dat het wordt opgepikt.” Volgens Van Rijsbergen bedacht hij dit opzetje samen met Omtzigt.
4. Was jij of Andreas bij het schrijven van het artikel bekend met het feit dat Van Rijsbergen grote bewondering heeft voor Pieter Omtzigt?
Zo schreef hij in zijn artikel over de Bijlmerramp het volgende:
Er lijkt nog maar één kamerlid dat blijft strijden voor gerechtigheid. Was het in de jaren ‘90
PvdA-er Rob van Gijzel die stug Kamervragen bleef stellen omtrent de Bijlmerramp,
tegenwoordig hebben we de onvermoeibare Pieter Omtzigt, die de emmer van de
minister-president bijna doet overlopen.
5. Als een van jullie op de hoogte was van de bewondering door Van Rijsbergen van Omtzigt, waarom is dat niet beschreven in het artikel?
6. De subtitel onder het stuk is “Russische invloeden”. In het artikel lees ik niets concreets over Russische invloeden. Welke infomatie in het artikel rechtvaardigt de gebruikte subtitel? Welke Russische invloeden bedoelen jullie eigenlijk?
7. De inleiding van het artikel is
“Over de toedracht van de ramp met vlucht MH17 wordt informatie verspreid die aantoonbaar niet klopt. CDA-politicus Pieter Omtzigt speelt er een actieve rol in.”
Welke ‘aantoonbaar onjuiste informatie’ wordt bedoeld in het artikel? En wat bedoelen jullie precies met de ‘actieve rol’?
8. Even verder in het artikel is te lezen dat de zaal ‘is gevuld met nabestaanden’. Dat geeft een suggestie dat de aanwezigen in de zaal voor een significant deel bestond uit nabestaanden.
Hoeveel nabestaanden waren er volgens het NRC aanwezig en hoeveel mensen zater er totaal in de zaal volgens NRC?
9. Even verder in het artikel  is te lezen “
“Toen de MH17 neerstortte, zag hij namelijk ándere vliegtuigen in de lucht. Die waarneming staat haaks op bevindingen van het internationale onderzoek naar de ramp.”
Kan het NRC aanwijzingen geven, beschikbaar in het publieke domein, waaruit blijkt dat waarnemingen van andere vliegtuigen in de lucht haaks staan op bevindingen van internationale onderzoek?
10. Uit het transcript blijkt dat de vertaler die Jeroen had geregeld zeer slecht vertaalt. Sommige uitspraken van de getuige worden helemaal anders weergegeven. Inmiddels heeft de tolk zelf tegenover mij toegegeven dat het zeker fouten heeft gemaakt.
Was NRC hiervan op de hoogte en zo ja, waarom is hierover niets geschreven in het artikel? Hebben jullie zelf de vertaling laten checken door een gekwalificeerde tolk, voorafgaand aan jullie eerste publicatie en voor de publicatie van het transcript? Zo nee, waarom niet?
11. NRC schrijft
 “Zo komt hij in contact met Alexandr A., inwoner van een dorpje waar een deel van de Boeing neerkwam. Volgens Alexandr kwam dat niet door een Boek-raket.”
Waar precies in het transcript staat te lezen dat de getuige stelt dat de Boeing niet neerkwam door een Boek-raket? Ik lees alleen dat de getuige zegt dat niemand een Boek-raket zag.
12. Het artikel schrijft: “Een geluidsopname van het gesprek is in bezit van NRC”
Wist NRC dat het gesprek heimelijk door Van Rijsbergen werd opgenomen? Zo ja, waarom is dit niet in het artikel beschreven?
13: Het einde van het artikel schrijft: „Ik zit een aantal van die nabestaanden continu te spammen met dat filmpje.” Gek genoeg, zegt Van Rijsbergen, heeft geen van de nabestaanden erop gereageerd.
Waarom geeft NRC een podium aan deze Van Rijsbergen? Heeft NRC rekening gehouden met de emoties van de nabestaanden die zouden volgen na publicatie van het artikel?
14. Was het jullie bedoeling dat Pieter Omtzigt van het MH17-dossier gehaald zou worden? Zo ja, waarom?
Graag zou ik voor morgenmiddag 16:00 per mail antwoord willen hebben op mijn vragen. Zoals gezegd: ik zal een en ander op mijn website plaatsen en daarin jullie antwoorden meenemen. Als jullie mij geen informatie geven, zal ik dat uiteraard ook vermelden. Graag wil ik dan van jullie weten waarom niet.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*