New questions of Dutch Parliament to Minister on missing radar recordings

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ukraine military air traffic control, Ukraine civil aviation ATC (UkSATSE) were not able to hand over raw and processed primary radar recordings to the Dutch Safety Board. Russia was not able to hand over both secondary raw and primary raw radar recordings.

The Dutch government now states these radar recordings are not required. Both DSB and the prosecutor told the minister they do not need primary radar recordings.

The reason for new questions is the debate and the nonsense answers of Van der Steur

The questions can be downloaded here.

At February 8 the Dutch members of Parliament Omtzigt and Sjoerdsma sent many question for answering by minister van der Steur. The questions are:

Vragen van de leden Omtzigt en Sjoerdsma aan de minister van Veiligheid en Justitie over zijn opmerking dat het OM hem mondeling meegedeeld zou hebben nu geen behoefte te hebben aan primaire radargegevens van de MH17 maar dat hij zich niet kan herinneren wanneer die mededeling voor het eerst gedaan is.

1. Klopt het dat het OM u al snel na aanvang van het onderzoek heeft laten weten dat binnen het JIT door de samenwerkende justitiële autoriteiten, is vastgesteld dat het noodzakelijk was om alle voorhanden zijnde primaire en secundaire radargegevens die eventueel beschikbaar waren binnen Oekraïne van het moment van de ramp en er vlak voor en na, beschikbaar te krijgen voor het strafrechtelijk onderzoek?

2. Herinnert u zich dat u op 21 januari aan de Kamer schreef: “Het OM heeft mij laten weten dat het OM op dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Indien dit anders wordt, dan zal het kabinet al het nodige doen om voor het strafrechtelijk onderzoek relevante gegevens aan het OM ter beschikking te kunnen stellen.” (33997, nr. 62)

3. Herinnert u zich dat u 4 februari aan de Kamer schreef: “Voorts heeft het OM mij desgevraagd laten weten dat het op dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Anders dan door het lid Sjoerdsma kennelijk verondersteld is, getuige zijn verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3 februari 2016, heeft het OM mij dit niet schriftelijk bericht, doch verschillende malen in mondeling overleg bevestigd.” (brief van 4 februari van de minister van V&J, nog geen Kamerstuknummer, “Brief naar aanleiding van regeling werkzaamheden over bericht ‘Oekraïne radarbeeld MH17 nooit opgevraagd’ “)

4. Herinnert u zich dat u op de vraag wanneer u voor het eerst hoorde van het OM dat er geen behoefte bestaat aan de radarbeelden in het plenaire debat in de Tweede Kamer op 4 februari 2016 als volgt antwoordde: “Die datum heb ik niet paraat, maar dat was op het moment dat die discussie over de radarbeelden ontstond. Ik was daar benieuwd naar. Ik heb het OM daarnaar gevraagd en het heeft daar antwoord op gegeven langs deze lijnen.”

5. Kunt u aangeven op welke data het openbaar Ministerie u heeft meegedeeld dat er nu geen behoefte bestaat aan de radardata?

6. Kunt u voor elk van de data hierboven aangeven wie van het Openbaar Ministerie dit heeft meegedeeld en of die persoon namens zichzelf of namens het Openbaar Ministerie sprak? Kunt u dit bij voorkeur openbaar aangeven, maar indien noodzakelijk vertrouwelijk meedelen?

7. Heeft het openbaar ministerie ook namens de andere landen in het JIT gesproken, toen zij aangaf nu geen behoefte te hebben aan aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens, zoals primaire radargegevens?

8. Betekent deze mondelinge mededeling nu dat er naast schriftelijke ambtsberichten ook mondelinge ambtsberichten over een lopend strafrechtelijk onderzoek bestaan? Zo ja, kunt u dan aangeven welke status die hebben?

9. Op welke wijze worden mondelinge (ambts?) berichten vastgelegd in de administratie van het OM en in het ministerie van Veiligheid en Justitie opdat daar later geen verschil van interpretatie ontstaat over wat er precies is meegedeeld?

10.Bent u bereid deze mededeling van het OM, inclusief mogelijke caveats schriftelijk te laten vastleggen door het OM, aangezien hier a priori wordt afgezien van het opvragen van radarbeelden die van groot belang zouden kunnen zijn in een rechtszaak over MH17? Zo nee, waarom niet?

11. Zijn u signalen uit het Openbaar Ministerie of andere landen in het JIT bekend die het niet eens zijn met het niet opvragen van de primaire radargegevens?

12.Hoe vaak krijgt u mededelingen over de inhoud van strafrechtelijke onderzoeken op een andere wijze dan via schriftelijke ambtsberichten? Hoe kan controle op deze informatiestroom plaatsvinden?

13.Kunt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden, dwz voor maandag 15 februari?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 Comments on New questions of Dutch Parliament to Minister on missing radar recordings

  1. Sorry if I missed this, but don’t ICAO rules say that a plane needs to be routed around areas where there is no coverage due to radar maintenance?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*