Ministerie IenW wijst bezwaarschrift op MH17 WOB-verzoek van RTL Nieuws af

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

RTL Nieuws kreeg eind maart 2018 een afwijzing op het bezwaarschrift van een WOB-verzoek waarin het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd verzocht om documenten te openbaren welke informatie geven over de afspraken die zijn gemaakt betreffende de veiligheid van het luchtruim boven Oost-Oekraïne.

Dit is de zoveelste afwijzing van een WOB-verzoek in het MH17 dossier.

RTL Nieuws deed op 16 maart 2015 bij het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu een WOB-verzoek en verzocht daarin het ministerie om alle documenten te overhandigen die bij het ministerie aanwezig waren en informatie had over de veiligheid van het luchtruim in de Krim en Oost-Oekraïne in een periode voor de MH17 ramp.

Het ministerie wees het WOB-verzoek gedeeltelijk af in een reactie gedateerd 27 mei 2015 . Een aantal documenten werden wel publiekelijk gemaakt.

Op 19 juni 2017 en aangevuld middels een brief van 20 juli 2017 vroeg RTL Nieuws aan het Ministerie een heroverweging van de beslissing om niet alle documenten vrij te geven.

In september 2017 liet het kabinet aan de Kamer weten dat documenten met afspraken over de veiligheid van het luchtruim geheim zouden blijven. Documenten werden wel vertrouwelijk inzichtelijk gemaakt voor de Kamer. De Kamer wilde weten of er verbeteringen zijn doorgevoerd in de afspraken tussen de Nederlandse staat en de luchtvaartmaatschappijen sinds de Mh17 ramp.

Eind 2017 kreeg RTL Nieuws meer documenten in handen na een WOB-verzoek over de veiligheid van het luchtruim. Echter wederom  niet gevraagde alle documenten werd door het ministerie verstrekt.

Ministerie niet betrokken in 2013

Het ministerie weigert verder een reeks documenten openbaar te maken waar RTL Nieuws wel om had gevraagd. Het gaat onder meer om persoonlijke aantekeningen die ambtenaren in het voorjaar van 2014 maakten over vliegen boven Oekraïne. Als reden voert het ministerie aan dat de documenten in een eerdere Wob-procedure zijn geweigerd.

Uit de beantwoording van het Wob-verzoek blijkt nog iets opmerkelijks. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd pas in 2014 betrokken bij het delen van waarschuwingen tussen de luchtvaart en de overheid. Dat is een jaar later dan dat daar afspraken over werden gemaakt.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*