MH17: verzwegen radarsysteem stond wel aan!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Oekraïne loog toen het land stelde dat alle primaire radarstations uitstonden op de dag dat MH17 werd neergehaald door een BUK-raket. Dat blijkt uit een artikel op Novini en uit uitgebreid onderzoek van deze website naar aanleiding van de publicatie door Novini. Hoewel radarstations voor burgerluchtvaart geen primaire radarfunctie hadden, was er een groot, tot nu toe onbesproken netwerk van primaire radar voor luchtbewaking operationeel. Oekraïne gaf geen informatie aan de Nederlandse onderzoekers van OVV en Openbaar Ministerie over het bestaan van dit radarnetwerk.

Het onvoldoende informeren door Oekraïne bleek al eerder nadat het Openbaar Ministerie in september 2016 bekendmaakte toch nog beelden te hebben gevonden met relevante primaire militaire radargegevens. Die zijn opgenomen door een mobiele radar in Oekraïne. Deze radar werd op dat moment gebruikt om nieuwe software te testen

Het was zeer onwaarschijnlijk dat het land dat behoort tot de top 10 van landen dat radarsystemen produceert niet zou beschikken over radar.

Er is heel veel te doen geweest omtrent radarbeelden. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de toedracht van de ramp. In het definitieve rapport schreef de OVV dat Rusland uitsluitend een schermopname van het radarbeeld heeft overgedragen. Oekraine leverde uitsluitend een opname van secondaire radar data. Volgens Oekraine had het geen primaire radargegevens omdat alle radarsystemen voor civiele luchtvaart in onderhoud waren. Radar in gebruik voor militaire luchtvaart stond volgens Oekraine uit omdat er geen militaire vluchten waren in luchtruim waar MH17 vloog.

Later werd de verklaring door Oekraine aangepast. De verklaring was dat 1 radarstation was vernietigd, een andere in onderhoud en een derde had geen bereik. Het is zeer merkwaardig dat het land niet direct heeft aangegeven dat 1 radarstation sinds juni 2014 was vernietigd.

Er was veel twijfel over de verklaring van Oekraine dat het niet over primaire radar beschikte. In 2016 beschreef  ik dit in deze blogpost .

Nieuwe feiten Novini interview

Op 4 januari 2018 publiceerde Novini een artikel met de titel ‘MH17 – Oekraïense luchtverkeersleider: ‘Radar stond aan’. In het artikel is een video interview te zien met een voormalige militaire luchtverkeersleider (gevechtsleider) uit Oekraine. De man genaam Jevgenij Volkov beweert dat op 17 juli 2014, de dag dat MH17 werd neergeschoten door een BUK-raket, er wel degelijk radars  aanstonden.

Samenvatting blogpost

Er waren in de zomer van 2014 zeker vier verschillende typen radarsystemen in Oost-Oekraine actief. De discussie o.a. in de Tweede Kamer ging steeds over 1 enkel type namelijk die voor de burgerluchtvaart.

Uit het interview met Novini wordt duidelijk dat er in Oekraine ook een radarsysteem in gebruik is voor de bewaking van het luchtruim.De kans dat al deze radarsystemen uitstonden terwijl het leger in de hoogste staat van paraatheid was lijkt uitgesloten.Deze systemen zijn JUIST voor bewaking van het luchtruim bedoeld.

De radars in Rohan en Mariupol hadden ruim voldoende bereik om MH17 te detecteren.

Oekraine heeft op geen enkel moment informatie gegeven over het bestaan en  status van deze radarsystemen. Hoewel onduidelijk is of deze radarsystemen de beelden kan bewaren, gaat het er om dat Oekraine steeds stelde geen primaire radarbeelden te hebben omdat de radar uitstond. Dit werd al eerder ontkracht doordat het Openbaar Ministerie meldde te beschikken over primaire radardata van een mobiel radarstation.

Deze blogpost geeft een uitgebreid overzicht van de locaties waar het tot nu toe onbekende radarnetwerk actief was en nog steeds is.

Overigens, net zo goed als dat Oekraine meerdere radarsytemen aan had staan geldt dat ook voor Rusland. Er stonden in 2014 diverse mobiele radarstations dicht bij de grens met Oekraine.

Achtergrondinformatie radarsystemen

Om de uitspraken van Jevgenij Volkov te kunnen toetsen op waarheid is het belangrijk kennis te hebben  over radar. Er waren in 2014 vier soorten radar in gebruik in Oost-Oekraine.

 1. vaste radarstations voor civiel luchtvaart.
 2. vaste radarstations voor militaire luchtvaart
 3. Early warning. Vaste en semi mobiele radarstations voor bewaking van het luchtruim
 4. Surface to Air Missile sytemen. Mobiele radar voor luchtverdediging en aansturing van BUK, S-200, S-300 anti-aircraft systemen

Primaire en secondaire radar
Voor de burgerluchtvaart wordt zowel primaire als secondaire radar gebruik. Primaire radar is het systeem waarbij een radiosignaal wordt weerkaatst door een vliegend object. Het terugkerende signaal wordt opgevangen door een antenne en weergegeven op een beeldscherm. Met primaire radar wordt ieder vliegend object dat radarstralen reflecteert gedetecteerd.

Secondaire radar werkt met een transponder. Deze is aangebracht in een passagierstoestel en reageert op een radiosignaal van het radarstation. Militaire vliegtuigen zoals straaljagers zijn niet voorzien van een transponder en zijn daardoor niet te zien op secondaire radar.

Radarsytemen hebben verschillende specificaties. De radar bedoeld voor begeleiding van overvliegende toestellen heeft een groter bereik dan de radar die in de buurt van een vliegveld staat. Deze laatste is bedoeld om vliegtuigen te begeleiden vanaf een punt vanaf ongeveer 80 km tot het vliegveld.

De verkeersleiding voor burgerluchtvaart in Oekraine wordt uitgevoerd door de organisatie UkSATSE. Deze is vergelijkbaar met Luchtverkeersleiding Nederland. Een verkeersleider in dienst van UkSATSE had het laatste radiocontact met MH17.

Daarnaast wordt radar ook gebruikt door de luchtmacht voor luchtverdediging. Bijvoorbeeld de diverse anti-aircraft units in Oekraine beschikken over eigen, primaire, radarsystemen. Het bereik van deze radar systemen is divers en afhankelijk van het type. Deze pagina geeft een overzicht van de diverse units binnen de Oekraiense strijdkrachten die verantwoordelijk zijn voor de defensie van het luchtruim.

Ook militaire vliegvelden hebben eigen radar. Deze hebben een beperkt bereik omdat deze bedoeld zijn voor begeleiding van militaire toestellen in de buurt van de vliegbasis.

Volkov is militair gevechtsleider. Geen  verkeersleider burgerluchtvaart

De lezer zou uit het Novini artikel kunnen begrijpen dat Jevgenij Volkov een luchtverkeersleider is die werkte met UkSATSE radarsystemen bedoeld voor begeleiding van passagiertoestellen.
Dat is onjuist. Jevgenij Volkov was in 2014 een militair die een functie als gevechtsleider had bij  een militaire unit. Deze had als taak de verdediging van het luchtruim van Oekraine. Volkov gebruikte totaal andere radarsystemen dan de dienst UkSATSE die burgerluchtvaart begeleid. Volkov werkte naar eigen zeggen in Kharkov bij een commandopost op een militaire basis. Daar in de buurt is inderdaad een commandopost.

Gedurende het interview heeft Volkov het ook steeds over militaire radar. Dit verklaard waarschijnlijk zijn onjuiste uitspraken over de radar in Artemovsk.

Veroordeeld

Stefan Beck, de auteur van het artikel op Novini, sprak in 2017 met  Jevgenij Volkov. Deze zou op 17 juli tot 10:00 in de ochtend hebben gewerkt. Het artikel van Beck geeft geen achtergrond over de man. Deze achtergrond is echter wel relevant!

Het artikel op Novini bevat een link naar een website met artikel in de Oekraiense taal. Dit artikel geeft aan dat Jevgenij Volkov inderdaad een militair in Oekraine was. Hij werkte tot september 2014 bij de Aviation Military Unit A-0820 blijkt uit de veroordeling. Die unit was gebaseerd in de plaats Rohan (Рогань)  in de buurt van Kharkiv. Verderop in deze blog blijkt in deze plaats inderdaad een commandopost te zijn met verschillende radarsystemen.

Volkov speelde in augustus/september 2014  informatie over militaire vluchten door aan de separatisten en de Russische inlichtingendienst. Hij werd direct daarna gearresteerd. Zijn veroordeling tot 12 jaar gevangenis is hier te lezen. Bij een gevangenruil eind 2017 kwam hij vrij en hij leeft nu in Oost-Oekraine.

Echter tegen Beck heeft Volkov aangegeven dat hij werd gearresteerd omdat hij wilde afreizen naar het oorlogsgebied. Dat klopt niet met wat is te lezen in de veroordeling. Bovendien krijgt iemand geen 12 jaar gevangenis omdat deze zou willen afreizen naar Dobbass.

Uit het verslag van de rechtbank wordt duidelijk dat Volkov beschikte over staatsgeheime informatie over militaire vluchten. Daarom is het zeker dat Volkov inderdaad bij de Oekrainse strijdkrachten werkte. Uit onderzoek blijkt dat de 164e radio-engineeringbrigade die bestaat uit diverse radar units inderdaad gevestigd is in de buurt van Kharkov. Daar werkte Volkov naar eigen zeggen.

Het is spijtig dat Beck in zijn artikel nalaat om aan te geven dat Volkov anti-Oekraine is en voor verraad tot 12 jaar gevangenis is veroordeeld.

Wat nu volgt is een onderzoek naar de uitspraken van Volkov. Dat doen we door uitgebreid te kijken welke radarsystemen er bestaan/bestonden.

1. Radar voor burgerluchtvaart over Oost-Oekraine

Er waren twee primaire radarstations actief die werden gebruikt door UkSATSE voor de begeleiding van burgerluchtvaart boven Oost-Oekraine. Het  station in Artemovsk was sinds juni 2014 vernietigd. De andere in Chugujiv was op 17 juli 214 in onderhoud. De verkeersleiders van UkSATSE hadden wel radarbeeld, maar alleen via de secondaire radar.

Er is voor begeleiding van vliegtuigen die op kruishoogte vliegen geen plicht om primaire radar te gebruiken. Daardoor vond UkSATSE het geen probleem om de andere radar in Chugujiv te onderhouden wetende dat de radar in Artemovsk vernietigd was.

Dat de verkeersleider van UkSATSE geen primaire radar tot zijn/haar beschikking had op 17 juli blijkt uit de conversatie met de Russische verkeersleider.

De verkeersleider in Ukraine (DNP=Dnipro Radar) vraagt aan de Russische verkeersleider in Rostov (RST) ” Don’t you observe anything on primary?”. Hij vraagt dus of de Russische collega MH17 op de primary radar ziet. Dat lijkt er sterk op dat Dnipro Radar niet kon beschikken over primary radar.

Radar station Artemovsk (burgerluchtvaart)

Ukraine heeft tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verklaard dat alle radarstations onder beheer van UkSATSE met dekking van Oost-Oekraine op 17 juli 2014 uitstonden. Dat was erg onwaarschijnlijk. Later verklaarde de ambassadeur van Oekraiene iets anders. Het radar station in Artyomovsk was vernietigd. Dit bericht geeft aan dat gewapende mannen op 16 juni 2014 het radarstation Artemovsk hebben vernietigd.Het radarstation in Tsjoegoejev was in onderhoud en een derde had onvoldoende bereik om MH17 te kunnen detecteren.

Volkov echter stelt dat het niet waar is wat de ambassadeur zegt. Hij stelt zelfs dat er in Artyomovsk helemaal geen radarstation was! Deze uitspraak van Volkov is aantoonbaar onjuist!

 

Uit een artikel op Internet van 25 juni 2014 blijkt dat het radarstation niet meer operationeel is.

We have a problem with air navigation in Artyomovsk because it has been taken out of action,” the acting head of UkSATSE said.

Dat er inderdaad een radarstation in Artyomovsk blijkt ook uit deze lijst van radarstations voor burgerluchtvaart in Oekraine. Als we kijken op Google Earth naar de coordinaten van Artyomovsk zien we duidelijk een radarinstallatie met de typische rood/witte koepel.

Als Stefan Beck de lijst laat zien aan Volkov stelt deze dat het onzin is!

Deze foto laat de situatie in 2018 zien.

In 2014 had deze radarlocatie nog een SSR-radar. Deze is later verwijderd.

Volvok is als militaire gevechtleider duidelijk niet op de hoogte van het bestaan van radarstations die voor burgerluchtvaart worden gebruikt Hierdoor komt de betrouwbaarheid van zijn verklaringen in gevaar.

Radarstation Chugujiv

Dit is het andere radarstation in gebruik door UkSATSE. De plaats wordt ook wel geschreven als Tsjoehoejiv of Tsjoegoejev. Het ligt in de buurt van de stad Kharkiv. Het is van een gelijk type als de radar in Artyomovsk.

De locatie is hier 49.8965696, 36.9490653

Volkov verwarde dit radarstation met militaire radarstations in de buurt met bijna dezelfde naam. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat het radarstation voor de burgerluchtvaart in totaal drie radars had, zoals Volkov stelde.

Op een terrein voor de bewaking van het luchtruim staan wel vaak meerdere types radar opgesteld. In de buurt van Kharkiv is een luchtmachtbasis bij de plaats Chuhuiv (Ukrainian: Чугуїв, Čuhujiv). De exacte locatie is hier. 

Tsjoegoejev/Chugujiv en Chuhuiv  (in Oekraiens: Чугуїв, Čuhujiv) spreek je hetzelfde uit. Zeker als Stefan Beck die niet perfect Russisch spreekt deze plaats uitspreekt lijkt verwarring tussen deze twee plaatsen voor de hand liggend. Zeer waarschijnlijk dacht dat Volkov werd gevraagd over de militaire luchtmachtbasis.

Net ten zuiden van het vliegveld zijn een drietal radarantennes te zien op Google Earth. Dat komt overeen met de verklaring van Volkov dat er drie radars waren.

De grote zwarte schuw wordt veroorzaakt door de heuvel waarop beide radar antennes staan.

De locatie is hier 49.824714, 36.649938

Deze satelliet foto geeft een beter beeld van de radarantennes. Een van de radars is een P-35M  РЛС П-35 “САТУРН”  . Op deze Youtube video (waarschijnlijk andere luchtmachtbasis) is dit type radar duidelijk te zien. Het bereik van deze radar is 350 km.

 

Op de luchtmachtbasis lijken er ook radars voor raketsystemen te staan.

Onderstaande kaart is in mei 2016 gepubliceerd op Twitter door een user met de alias Slozhny. Over het algemeen geeft deze goede en betrouwbare informatie over MH17.

Het geeft de status en het bereik van radarstations welke worden gebruikt voor de verkeersleiding van burgerluchtvaart (UkSATSE). De kaart is gebaseerd op de info in deze lijst.

De radar van de civiele luchthavens van Donetsk en Luhansk staan niet op de kaart. Deze waren al vernietigd door de separatisten.

De blauwe cirkel heeft het bereik van de uitgeschakelde radar van Artemovsk. De rode cirkel geeft bereik van de civiele radar in onderhoud Chugujiv  (Tsjoegoejev). De groene cirkels geven het bereik van burgerluchtvaart primaire radars die op 17 juli 2014 operationeel waren.

2. Vaste radarstations voor militaire luchtvaart

Voor de verkeersleiding van militaire luchtvaart zijn er ook radarstations. Voor begeleiding van lokaal vliegverkeer op militaire basis is er primaire radar. Het bereik hiervan is beperkt. Het is uit te sluiten dat deze systemen MH17 hebben gedetecteerd.

Welke systeem voor militaire verkeerleiding  werd gebruikt voor vluchten op grotere hoogtes is onduidelijk. Mogelijk werden de UkSATSE radarstations van de burgerluchtvaart hiervoor gebruikt. Mogelijk werden de radarstations voor de bewaking van het luchtruim gebruikt. UkSATSE voert zowel begeleiding van burger- als militaire luchtvaart uit.

De autoriteiten van Oekraine hebben aangegeven dat ook de militaire radar uitstond. Er werd aangeven dat er vanwege het weer op 17 juli geen vluchten waren gepland.

Onderstaand screenshot komt van het OVV rapport. Daarin staat dat radar niet operationeel was omdat er geen militaire vliegtuigen waren in gebied waar MH17 vloog.

3. Radar voor luchtruimbewaking

Dit type radar is nooit genoemd in discussies om radar.

Volkov werkte tot september 2014 voor de 164e Luchtverdediging Radio-Engineering Brigade. De Wikipedia pagina over deze brigade geeft veel informatie, waaronder de locaties van radarstations specifiek voor luchtruimbewaking.

Volkov noemt in het interview de locaties van een aantal radarstations die op 17 juli 2014 zouden werken.

“Borovaja, Melovaja en Marioepol dekken met hun radar koepols het gehele Donbass. En nemen nog 200 km waar van Rusland. Kramatorsk werkte”

Volkov zegt tegen Novini dat alle radars van dit type in de periode april – juli 2014 werkten. “Ze waren in de hoogste staat van paraatheid”.

Die uitspraak is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid correct! Het is extreem onwaarschijnlijk dat de vele radarsystemen in gebruik door Oekraine uitstonden op het  moment van de ramp.

Er ontbreekt echter een belangrijke nuance in de uitspraak. Volkov doelt in het interview op de radar in gebruik bij de strijdkrachten. Dat zijn andere radarsystemen zoals UkSATSE gebruikt voor de burgerluchtvaart!

De website IMINT & Analysis bevat een in 2010 geschreven blogpost met zeer gedetailleerde informatie over de radarsystemen in Oekraine. Uit de vele kaarten blijkt dat heel Oekraine werd gecontrolleerd door radarsystemen.

Een van de kaarten toont het bereik van de 64N6 radars. Het bereik is ongeveer 300 km. De systemen in Kharkiv en Dnipropetrovsk hadden in potentie bereik verder dan de MH17 crashsite.

We gaan nu voor de meeste relevantie radarstations onderzoeken wat de capaciteiten waren.

A-0194 Radar Luhansk (luchtruimbewaking )

Dit is de exacte locatie van het radarstation in Luhansk (48 ° 36’30 “N 39 ° 14’4” E).  Hoewel dit radarstation al voor 17 juli 2014 was vernietigd is het interessant om te kijken wat voor type radar hier stond. Als dit een type met een ver bereik is, is het waarschijnlijk dat bij de andere, nog operationele stations, ook lange-afstand radar stond opgesteld. Op 4 juni 2014 werd dit radarstation (2215 rtb) bezet door de separatisten.

Op Google Earth is een radar met grote vierkante vlakken te zien.

Bij het zoeken naar foto’s gemaakt vanaf de grond vinden we betere foto’s. Bijvoorbeeld deze. Deze website heeft nog veel meer foto’s van dit radarstation.

Dit type radar is de СТ-67 (5Н69) “Салют”. Het bereik van deze radar is 600 km.

Verder heeft dit bericht het over 35D6 type radar. Deze heeft een bereik van 150 km. 

Chuhuiv  (Чугуїв, Čuhujiv)

Volkov gaf aan dat er drie radarsystemen hier actief zijn. Net ten zuiden van het vliegveld zijn inderdaad een drietal radarantennes te zien op Google Earth.

De types zijn mij nog onbekend. Ook is de rol onduidelijk. De drie radar zijn al op Google Earth te zien vanaf 2010 tot zeker 2017. Het gaat dus zeer waarschijnlijk om radars die worden gebruikt voor de bewaking van het luchtruim.

De locatie is hier 49.824714, 36.649938

Hier staan diverse types radar

Deze foto genomen vanaf de grond geeft een beter beeld van de types. Dank gebruiker met alias Vam voor het plaatsen van commentaar onderaan deze post.

R-37 – P-37  http://nevskii-bastion.ru/p-37-mech-rl139/

Deze foto toont de radars welke mobiel zijn en op het platform van het vliegveld staan. Onduidelijk is of deze systemen operationeel waren op 17 juli 2014.

A-2938 Radar Adejevka (luchtruimbewaking)

Volkov stelt dat een radarstation in Adejevka ook was vernietigd. Mogelijk doelt Volkov op de militaire basis A-1428 in Spartak (een paar kilometer ten noorden van Donetsk). Hier stonden BUK’s gebaseerd. Deze basis is inderdaad vernietigd in 2014. De radar hier maakt echter geen deel uit van het radarsysteem zoals gebruikt door UkSATSE.

Een andere mogelijkheid is de basis van de eenheid A-2938 in Avdiivka. Hier was inderdaad een radareenheid voor luchtbewaking gestationeerd. Op 21 juni 2014 werd het 755 orlr (Avdiivka) radarstation vernietigd door de volksmilities. De militaire eenheid in Avdiivka maakt deel uit van het verenigde radarsysteem van Oekraïne, dat de rol speelt van een “paraplu” in de lucht voor grensbewaking in de lucht. 

 Lozova Позовая  (luchtruimbewaking)

Dit is de locatie van de luchtruimbewaking. 48°54’20″N 36°20’0″E

Er is slechts 1 Bing satelliet foto beschikbaar van 2018. Er lijken radars te staan maar type is onduidelijk.

Poltava – Полтава (luchtruimbewaking)

Deze basis lijkt in 2018 niet meer in gebruik te zijn. Google Earth foto’s van vroeger zijn niet beschikbaar. De basis lag bij de plaats Shcherbani in de buurt van Poltava.

De locatie is 49.514573, 34.523742

Dnjepropetrovsk  Днепропетровск (luchtruimbewaking)

De locatie van deze eenheid is 48.3705198, 35.0691426

Hier staan waarschijnlijk geen radarsytemen met een groot bereik. Yandex Streetview toont in ieder geval niets.

Rohan – Рогань (luchtruimbewaking)

Dit is een radarbasis en S-300 SAM basis in de buurt van Kharkov. De locatie is 49°52’51″N 36°30’21″E . Deze radarbasis/commandpost speelde een belangrijke rol bij EURO2002 dat in Oekraine werd georganiseerd. Het luchtruim werd toen bewaakt vanuit deze post.

Dit is een vrij grote basis met veel verschillende radarsystemen. Op deze pagina staat een video die de basis toont.  De video is waarschijnlijk gemaakt in september 2010  toen de pers was uitgenodigd om in verband met de verjaardag van de radarunit naar deze basis te komen. Het artikel geeft aan dat de basis naast begeleiding van militaire vliegtuigen ook wordt gebruik als bewaking van kerncentrales en chemische installaties. Het bereik van de radar zou 800 km zijn. Ook geeft het artikel aan dat apparatuur over twee jaar zal worden vervangen. De kans bestaat dat de moderne apparatuur zeker radarbeelden kan opnemen.

De video toont een radarscherm. Hier zijn de contouren van de Oekraine-Rusland grens duidelijk te zien. Duidelijk wordt dat deze radar in de buurt van Kharkov voldoende bereik had om MH17 te kunnen zien.

Radarsystemen die hier gebruikt zijn/worden zijn oa 5Н87 Back Trap (bereik 463 km) + ПРВ13; 5N84 / 5H84 Tall King (bereik 600 km) + ПРВ17; ПРВ11. De 5H84 is op de foto links te zien.

Google Earth foto van oktober 2014 toont de Tall King radar.

5Н87 Back Trap

A-2109 Mariupol (luchtruimbewaking)

Volgens de Wikipedia pagina is in  Mariupol de radarunit A-2109  gevestigd. Er zijn hier twee locaties vlak bij elkaar waar op Google Earth radarantennes zijn te zien.

Locatie 1 is 47.107681, 37.474624

Die drie radarsystemen die hier te zien zijn op Google Earth foto’s zijn vaste radarantennes. Op Google Earth is vanaf 2010 deze systemen te zien.

De types zijn

R-37 met een bereik voor doelen vliegend op 10,000 km tot 320 km

PRV-13  ПРВ13 bereik 310 km

mogelijk  5N84 / 5H84 Tall King (bereik 400-600 km)

Locatie 2 is hier 47.100865, 37.476760

Google Earth laat daar een unit zien met een permanente radar. Dat blijkt door foto’s op Google Earth te bekijken gedurende een lange periode. Steeds is daar een grote, halfovale radar te zien. De onderstaande satelliet foto is van juni 2017 maar opnames van 2014 tonen dezelfde radar.

Het type radar is waarschijnlijk de 5N84A. (5Н84А)

Het bereik van dit type radar is 400 km. De afstand van Mariupol tot de MH17 crashsite is 140 km. De afstand tot de Oekrainse/Russische grens is 223 km. De uitspraak dat radar nog 200 km binnen Rusland kon ‘kijken’ klopt dus.

A-0478 Borovaya (luchtruimbewaking)

De locatie van deze radarpost is 49.3852399, 37.6376688

Op de beelden van Google Earth is een 19Zh6/ST-68U radarsysteem te zien. Het bereik van deze radar is ongeveer 180 km voor kleinere doelen. De afstand tot de MH17 crashsite is 154 km.

Het type radar is te herkennen aan de schaduw in de vorm van een rechthoek. Deze basis lijkt geen lange afstandradar met bereike meer dan 400 km te hebben gehad in 2014.

Меловое  (Melovoe) (luchtruimbewaking)

Hier is inderdaad ook een radarstation. Google Earth heeft hier geen satellietfoto’s van. Wikimapia geeft aan dat hier een radarstation is . Als Bing satelliet foto wordt opgevraagd blijkt hier mogelijk een of meerdere radars te hebben gestaan.

49°22’3″N 40°5’47″E

Volgens dit bericht is het radarstation op 2 juli vernietigd.

Dit radarstation is lastig te vinden op Internet. Dat Volkov deze noemt geeft aan dat hij goede kennis heeft van radarstations die worden ingezet voor de bewaking van het luchtruim.

Melitopol (luchtruimbewaking)

Dit is een station voor luchtruimbewaking. De Unit is de 756 separate radar company (military unit A-1512)

De locatie is hier. Er staan diverse radarsystemen waaronder P-37, 5N84(A) en PRV-13. Op Google Earth is een satellietfoto van 29 juli 2014 duidelijk de 5N84(A) te zien. De afstand van dit radarstation tot het punt waar MH17 is geraakt door de raket is 275 km. Bereik van de 5N84 is  zo’n  400-600 km.

Foto’s van de drie radarsystemen zijn hieronder weergegeven.

 

Berdyansk (luchtruimbewaking)

In Berdyansk is ook een radarstation voor luchtruimbewaking. De locatie is hier. (46.797780, 36.771352)
De unit is 761 separate radar company (military unit A-2019). Deze video geeft een beeld van de radarsystemen. De video is op 4 april 2014 gepubliceerd op Youtube. Er zijn ST-68U(M) radars te zien, PRV-16 (bereik 300 km) en P-18 (bereik 250 km) mobiele radars. De afstand van dit radarstation tot het punt waar MH17 is neergeschoten is 200 km.

Kramatorsk

Kramatorsk is geen basis voor luchtruimbewaking. Er stond wel in 2014 helicopters van de Oekrainse strijdkrachten gebaseerd. Tevens stonden hier BUKs. Volvok stelt dat hier actieve radar was in 2014. Bellingcat schreef over de BUKs hier in de buurt van Kramatorsk aan het oefenen waren.

NOS schrijft:

Op Google Earth is ook te zien hoe op 12 juli 2014 het vliegveld in Kramatorsk nagenoeg leeg was. Op 23 juli stonden er weer enkele Buk’s

Van de tussenliggende dagen zijn geen satellietbeelden beschikbaar. Het is onduidelijk op welke dag de raketinstallaties zijn teruggekeerd naar de luchtmachtbasis.

De radar die op foto’s is te zien is van type ST68UM “Tin Shield”. Deze heeft een bereik van 150 km. Als deze radar aanstond, of deze nu in Izyum  of Kramatorsk stond, zou deze MH17 hebben kunnen detecteren.

De kaart die hieronder wordt getoond geeft informatie over locaties van militaire radar. De rode lijn toont de route van MH17. Waar de lijn stopt was de crash. Duidelijk is dat de radar in Mariupol en een mobiele ST-68UM radar MH17voldoende bereik hadden.

Izyum is een plaats ongeveer 130 km ten noordwesten van de plek waar MH17 neerkwam. De plek had 100% zeker een aantal BUK’s getuige video’s. Echter volgens Bellingcat gingen de BUK’s en radarwagen midden juli terug naar de basis in Kramatorsk.

Russische Ministerie van Defensie persconferentie

Het Russische Ministerie van Defensie gaf op 17 september 2018 een persconferentie over MH17. Daar werd deze kaart getoond.

De radarinstallaties die op de kaart staan komen overeen met die in het Wikipedia artikel staan vermeldt.

4. Radar op militaire vliegvelden.

Naast de hierboven genoemde radarstations voor bewaking van het luchtruim boven Oekraine, zijn er ook militaire radars bij militaire vliegvelden. Volkov noemde deze niet behalve Chukuiv. Zeer waarschijnlijk is het bereik van deze radars beperkt. Om deze reden is het aannemelijk dat de radar voor luchtruimbewaking aanstond op 17 juli 2014. Deze hebben een veel groter bereik.

Scramble, een website voor vliegtuigspotters, heeft een kaart met daarop de vliegbasis van de Oekraiense luchtmacht. De basis in Chuhuiv (ook geschreven als Chuguiev en Tsjoegoejev) , Melitopol zijn de enige twee die *mogelijk* een radar hebben met voldoende bereik om MH17 te kunnen hebben gedetecteerd. Wikipedia heeft ook een overzicht van luchtmachtbasis.

5. Mobiele radar van anti-aircraft systemen

Ukraine beschikt over een groot aantal Surface to Air (SAM) systemen die ondere andere BUK-raketlanceerplatforms gebruikt. Deze blogpost bevat veel informatie over de locaties en dekking. De post is weliswaar verouderd maar geeft een goede indruk van de radardekking.

Volkov noemt geen mobiele radarinstallaties voor SAM-systemen. Echter er is een goede kans dat meerdere mobiele radarstations MH17 hebben gedetecteerd. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat het opnames van radarbeelden had gevonden van een mobiel radarstation dat werd gebruikt om software te testen.

Het bereik van deze radars is dusdanig beperkt dat het niet aannemelijk is dat Oekraine voor de bewaking van het luchtruim uitsluitend dit type radar gebruikte. Bovendien zijn deze radarsystemen primair bedoeld voor gebruik van de BUK-luchtafweer en begeleiding van raketten.

Er zijn vele types radar in gebruik. Vele stammen nog uit de tijd van de Sovjet Unie. Oekraine zelf heeft veel defensie industrie dat zich bezig houdt met upgrade van verouderde systemen. Deze nieuwe systemen kunnen radardata opslaan.

Kolchuga-M

Dit is een geavanceerd mobiel radarsysteem geproduceerd in Oekraine. Het is een passief radarsysteem met een bereik van maximaal 600 km. Oekraine had in 2014 ongeveer 13 sets (bestaande uit 4 wagens).

Een ander voorbeeld van mobiel radarposten is de Malachite. Het bereik van deze radar is 400 km.

Conclusie

De bron van Novini, Volkov is onvoldoende op de hoogte van de radarsystemen die worden gebruikt voor de burgerluchtvaart. Daardoor doet hij een aantal feitelijk onjuiste uitspraken. Echter hij geeft wel informatie over een radarnetwerk dat tot op heden nooit is genoemd door Oekraine in de discussie over MH17.

De kans dat dit radarnetwerk uitstond is extreem onwaarschijnlijk tot onmogelijk. Het diende ter bescherming van het luchtruim en bewaakte bijvoorbeeld chemische installaties en kerncentrales. Volgens Volkov werd de radardata vastgelegd zodat opnames nog beschikbaar kunnen zijn.

De reden waarom Oekraine dit radarnetwerk nooit heeft genoemd blijft vooralsnog een raadsel.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 Comments on MH17: verzwegen radarsysteem stond wel aan!

 1. maarten kaskens // January 11, 2019 at 1:51 am // Reply

  Geweldig hoe nauwkeurig je dit heb onderzocht en beschreven.
  Volkov kan dan misschien niet 100% betrouwbaar zijn, neem niet weg dat zijn informatie toch wel een gat dicht, in het verhaal dat er geen radars aanstonden.
  Het blijft vreemd dat, zover ik weet, het JIT niet met luchtverkeersleiders heeft gesproken en, misschien nog wel belangrijker, met de militaire verkeersleiders. De vele militaire stations die die reikwijdte hadden kan niet worden afgedaan met 1 mobiel radar station die enkele software aan het testen was.
  Dat heb je aangetoond, grote waardering hiervoor.

 2. maarten kaskens // January 11, 2019 at 10:18 am // Reply

  In Tsjoegoejev/Chugujiv en Chuhuiv ietsjes verder van jouw locatie (2km) 49.824953° 36.649510°, staat nog een radar, met een long range (Early Warning) bewakings-systeem heeft.

  • Top! Die had ik helemaal niet gezien! Zo te zien staan er twee grote radarantennes. Dat klopt met wat Volkov heeft gezegd. Er zal vast nog een derde staan. Ik voeg deze bij de blogpost.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*