Kabinet laat sluiting luchtruim Oekraine onderzoeken door Amerikaanse organisatie

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

De Amerikaanse organisatie Flight Safety Foundation is in opdracht van de Nederlandse regering een onderzoek gestart inzake de sluiting van het luchtruim boven en rondom het oosten van Oekraïne in de periode 1 maart 2014 tot 17 juli 2014. 

In oktober 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan van Chris van Dam (CDA). De motie verzoekt  de regering te inventariseren welke opties er zijn om tot een vollediger nader feitenonderzoek te komen en de Kamer daarover te berichten.

Op 1 mei 2020 stuurde Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken, een brief naar de Kamer met daarin de voortgang inzake het MH17 dossier. In de brief wordt uitleg gegeven hoe het kabinet uitvoering heeft gegeven aan de motie.  Blok schrijft:

Op 7 oktober 2019 heeft uw Kamer de motie van Dam c.s. aangenomen. Deze
motie verzoekt de regering te inventariseren welke opties er zijn om tot een
vollediger nader feitenonderzoek te komen inzake de sluiting van het luchtruim
boven en rondom het oosten van Oekraïne en de Kamer daarover te informeren
(Kamerstuk 33997, nr. 145). In deze Kamerbrief wordt uw Kamer nader
geïnformeerd over de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd.
In het kader van de uitvoering van de motie zijn door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen zoals
opgenomen in het daartoe opgestelde programma van eisen (Terms of Reference)
vormen het kader voor het uit te voeren onderzoek. De onderzoeksvragen zien op
de volgende deelonderwerpen:
i) Een representatieve inventarisatie van de statelijke praktijk van het
gebruik van vliegroutes door de burgerluchtvaart boven conflictzones
in de afgelopen 20-30 jaar;
ii) Een feitelijk onderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven het
oosten van Oekraïne vanaf 1 maart 2014 tot de volledige sluiting
daarvan na het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014;

iii) Een feitelijk onderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven het
grondgebied van de Russische Federatie grenzend aan het oosten van
Oekraïne vanaf 1 maart 2014 tot de volledige sluiting daarvan na het
neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Om de schijn van partijdigheid te voorkomen heeft het kabinet ervoor gekozen
buitenlandse, non-gouvernementele organisaties te benaderen met de vraag of zij
het onderzoek kunnen uitvoeren. Met de Flight Safety Foundation, een
onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op
luchtvaartveiligheid is een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het
onderzoek. De duur van het onderzoek betreft vier tot maximaal zes maanden.
Het is echter niet uit te sluiten dat vanwege de geldende reisbeperkingen om de
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan de uitvoering van het onderzoek meer
tijd in beslag zal nemen.
Zoals aan uw Kamer gemeld in de Kamerbrief van 12 februari jl. (Kamerstuk
33997, nr. 150) heeft de Minister van Buitenlandse Zaken reeds contact gehad
met zijn Oekraïense en Russische ambtgenoten over bovengenoemde motie en de
uitvoering daarvan. Ook via diplomatieke kanalen is er contact over de uitvoering
van de motie en thans worden zowel de Russische Federatie als Oekraïne
geïnformeerd over de laatste stand van zaken zoals vermeld in deze Kamerbrief.
Daarbij zal ook het belang dat het kabinet hecht aan medewerking van zowel
Oekraïne als de Russische Federatie nogmaals worden benadrukt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*