Journalist vindt berichtgeving juridische stappen MH17 nabestaanden tegen Oekraine “halve propaganda”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Freelance journalist Robert van der Noordaa (hij schrijft voor Volkskrant, Trouw en NRC) toonde onlangs in een aantal Tweets dat hij onvoldoende kennis heeft  van wat er leeft bij de nabestaanden en waarom een aantal Oekraine voor de rechter willen brengen. En als toppunt blijkt deze freelance journalist een nogal anti Rusland mening te hebben.

In een artikel gepubliceerd in Trouw wordt hij als zakenman genoemd. Verder staat er in het artikel te lezen “Robert van der Noordaa: werkt tien jaar bij een ingenieursbureau in Oekraïne en Rusland”. Linkedin profiel Volgens zijn is hij ‘Director at Compact Energy’. Dit is een bedrijf 2-5 personen dat machines maakt voor de verwerking van organisch materiaal.

Journalistiek lijkt een bijbaantje voor Van der Noordaa die in 2015-2016 een post doc journalistiek deed in Rotterdam. De facturen voor de freelance schrijfopdrachten stuurt hij namens zijn bedrijf ‘Noordaa research

De berichtgeving door RTL Nieuws was “halve propaganda” volgens van der Noordaa. Zijn argument hiervoor is dat de lezer zou kunnen denken dat alle nabestaanden stappen overwegen. Dat is onzin. RTL Nieuws schrijft namelijk : “Schansman en een aantal andere nabestaanden”

Bovendien ontgaat het Van der Noordaa dat de reden van enkele nabestaanden om Oekraine voor de rechter te slepen is om een herhaling van deze ramp te voorkomen. Staten moeten gewezen worden op de verantwoordelijkheid het luchtruim te sluiten als er aanleiding voor is.

Een dag later gaf Van der Noordaa gelukkig aan “deze woorden niet had moeten gebruiken”

Iedere journalist moet streven naar een onafhankelijke berichtgeving waar persoonlijke meningen en redactie cultuur geen invloed mogen hebben op de belangrijkste rol van journalisten: die van de alle feiten willen brengen.

Robert van der Noordaa heeft hier duidelijk geen boodschap aan zoals ik hieronder zal aantonen.

Inleiding

Een aantal families van MH17 nabestaanden gaven vorige week aan zich mogelijk te willen aansluiten bij de zaak welke de Duitse advocaat Giemulla heeft aangespannen  bij het Europese Hof voor de rechten van de mens (ECHR) tegen de staat Oekraine. Giemulla stelt dat Oekraine het luchtruim op 14 juli had moeten sluiten.

298 mensen werden gedood door een BUK raket welke MH17 trof op 17 juli 2014.

Op zaterdag 13 mei 2017 publiceerde Volkskrant een uitgebreid artikel (twee volle pagina’s) over freelance journalist Spekkers welke zich volgens de schrijvers van het artikel Robert van der Noordaa en Bert Lanting voor het karretje van Rusland liet spannen.

Lanting en Van der Noordaa hebben Spekkers bezocht en drie ! uur met hem gesproken. Deze drie uur hadden beide heren veel beter kunnen besteden!

Opvallend was de keuze van moment van publicatie van dit artikel want de actie van Spekkers was al enige tijd geleden. Waarom dit artikel publiceren?

Op mijn vraag via Twitter aan Van der Noordaa waarom Volkskrant eerder vorige week geen aandacht heeft besteed aan de overweging van enkele nabestaanden om Oekraine te dagen gaf van der Noordaa via Twitter de onderstaande reactie.

“halve propaganda”

“Dat verhaal van nabestaanden doe Oekraine aanklagen is halve propaganda. Is klein groepje, niet de stichting nabestaanden”.

Het argument is dat een beperkt aantal nabestaanden stappen tegen Oekraine overweegt en bovendien de Stichting Vliegramp MH17 deze stappen niet ondersteunt.

Blijkbaar is het opvallende feit dat nabestaanden overwegen Oekraine voor de rechter te slepen geen nieuwsfeit voor Volkskrant. Sterker, Van der Noordaa vindt het halve propaganda.

De “halve propaganda” lijkt een sneer te zijn naar RTL Nieuws dat het nieuws over mogelijke stappen tegen Oekraine als eerste bracht.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein reageerde al vrij snel op de opmerking van Van der Noordaa.

 

Van der Noordaa is duidelijk slecht geinformeerd over het doel van de Stichting Vliegramp MH17.

Nabestaande Thomans Schansman, een van de nabestaanden welke stappen tegen Oekraine overweegt, reageert ook:

Schansman heeft in het interview met RTL Nieuws aangeven dat berechting van Oekraine ook een waarschuwing voor andere landen kan zijn om het luchtruim te sluiten indien er gevaar is.

Dat heeft dus niets maar dan ook niets met propaganda te maken!

Van der Noordaa haalt de mening van  Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, aan.

Het gaat echter niet om de mening van de Stichting. Deze vertegenwoordigt niet alle nabestaanden.

Hoeveel nabestaanden overwegen actie tegen Oekraine?

Van der Noordaa stelt dat RTL Nieuws niet bij de lezer de indruk had moeten wekken dat alle nabestaanden Oekraine voor de rechter willen dagen. In het artikel wordt echter duidelijk aangegeven dat een aantal nabestaanden stappen overwegen.

Vervolgens gaat de discussie met Van der Noordaa over het aantal nabestaanden dat stappen overweegt. Dat is niet bekend. Is dat relevant om over deze stappen te berichten? RTL Nieuws vindt in ieder geval van niet. Het brengt het nieuws niet alleen online. Het RTL Nieuws  half acht journaal op tv van 10 mei 2017 opent met dit item. Er wordt nadrukkelijk aangegeven dat de motivatie van de nabestaanden voor stappen tegen Oekraine is om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen.

Thomas Schansman,  een van de nabestaanden welke stappen tegen Oekraine overweegt, geeft aan:

” Hoeveel nabestaanden stappen gaan ondernemen tegen Oekraine of Rusland weet niemand. De sessie met Marieke de Hoon van de VU Amsterdam was nu juist bedoeld om nabestaanden wat meer juridische basis info te geven “

Voor al deze feiten is Van der Noordaa doof en onwetend.Zowel RTL Nieuws Pieter Klein, nabestaande Thomas Schansman als nabestaande en tevens voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, Piet Ploeg , geven de freelance  journalist keihard ongelijk.

Van der Noordaa houdt vol dat de mening van de Stichting Vliegramp MH17 blijkbaar de mening is van alle nabestaanden. Als deze journalist beter zijn veldwerk had gedaan had hij kunnen weten dat dit zeker niet het geval is.

Er is al enige tijd een groep nabestaanden welke een meer kritische houding aanneemt. Deze Werkgroep Waarheidsvinding is sinds februari 2016 actief. Thomans Schansman is de woordvoerder van deze groep.

De Werkgroep waarheidsvinding was ook aanwezig bij een overleg op 5 april met een afvaardiging van het kabinet. De notulen van de Stichting Vliegramp Mh17 geven hierover duidelijkheid.

De werkgroep vertegenwoordigt nabestaanden van 30 slachtoffers. Een aantal andere nabestaanden ondersteunen de kritische houding van de werkgroep.

Een aantal  nabestaanden met een wat meer kritische houding vroegen onlangs om gerechtigheid  bij het ICJ in Den Haag.

Door enig veldwerk had Van der Noordaa de notulen kunnen inzien welke zijn gemaakt naar aanleiding van een gesprek tussen nabestaanden en een afvaardiging van het Nederlandse kabinet. In deze notulen waar RTL Nieuws wel over beschikt had Van der Noordaa kunnen lezen dat er twee groepen nabestaanden aanwezig waren bij dat gesprek. De Stichting Vliegramp MH17 en de Werkgroep Waarheidsvinding waren expliciet genoemd in deze notulen.

In deze notulen is ook te lezen dat er is gesproken over een rechtszaak tegen Oekraine. Daarin is te lezen dat het kabinet  niet  zal interveniëren in een rechtszaak tegen Oekraine.

Helaas wil Van der Noordaa alle genoemde argumenten niet inzien. Sterker, hij is van mening dat hij alles weet en dat ik alleen naar emotioneel doe.

Vervolgens stelt Van der Noordaa dat de Duitse advocaat Giemulla een Poetin fan is die  Rusland wil vrijpleiten.

Dat slaat nergens op. Giemulla is een van de mensen die een brief aan Trump heeft ondertekend. In die brief staat niet dat Rusland onschuldig is. Er staat in dat een nieuw onderzoek naar MH17 moet worden gestart.

Bovendien zijn er veel argumenten om Oekraine aan te klagen voor het niet sluiten van het luchtruim.

Hij schaamt zich ervoor dat Oekraine wordt aangeklaagd. Hoe gekleurd wil je een journalist hebben.

Vervolgens geeft RTL Nieuws journalist Jeroen Akkermans ook een rake opmerking. Akkermans is van alle Nederlandse journalisten het beste geinformeerd over MH17 en beschikt ook nog eens over de in de journalistiek zeldzame eigenschap om balans in zijn berichtgeving te brengen.

 

En in deze Tweet geeft Van der Noordaa helemaal inzicht in zijn agenda. Vergeet even onafhankelijke en gebalanceerde journalistiek. Rusland moet hangen. Bij de rol van Oekraine moeten we blijkbaar de andere kant op kijken.

Blijkbaar wilde Van der Noordaa wel schrijven over het initiatief van de nabestaanden, maar wilde iemand van de Volkskrant redactie dat niet.

De volgende dag gaf Van der Noordaa dat hij de term halve propaganda niet had moeten gebruiken.

Maar nog steeds toont Van der Noordaa hoe stronteigenwijs deze journalist is. Ondanks de opmerkingen van diverse nabestaanden meent Van der Noordaa nog steeds dat wat de Stichting Vliegramp MH17 naar buiten brengt, de mening van alle nabestaanden is.

Persoonlijk vind ik dit een dieptepunt in de journalistiek.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*