How Dutch government avoids police evaluation MH17 to be made public

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Update April 18: at April 18 Minister Blok released a document describing the main conclusion of the Police evaluation. The complete report is still work in progress.

——————————————————————————————————————————

Dutch government is delaying the public release of an internal National Police evaluation report of MH17 crisishanding for over 1,5 years now.

Investigators at Twente University wrote in their report published at December 15, 2015:

De Nationale Politie heeft de onderzoekers geen inzage willen geven in de eigen, interne evaluatie van de crisisbeheersing rond vlucht MH17. De reden die hiervoor werd opgegeven is dat deze evaluatie nog niet was afgerond

Meaning “National Police did allow read access to an internal evaluation report of National Police on crisismanagement MH17”. The reason given was that the evaluation had not finished yet.

The investigator of Twente University also were not able to obtain minutes of meetings of the cabinet meetings. These meetings discussed weather or not send armed forces or police to the crash site. “notulen van de speciale bijeenkomsten van de ministerraad, op 23 juli 2014 en op 27 juli 2014”

The report can be downloaded here.

Member of Parliament Pieter Omtzigt at August 23 2016 asked these questions to the Dutch government.

Vraag 17 Op welk moment heeft de politie de evaluatie van de crisisbeheersing rond vlucht MH17 afgerond?
Question 17: when did police finish evaluation of crisishandling?

Vraag 18 Kunt u de evaluatie van de nationale politie van de crisisbeheersing rond MH17 aan de Kamer doen toekomen?
Question 18: can you hand over the evaluation to the Parliament?

Vraag 19 Indien u de evaluatie van de nationale politie niet openbaar wilt maken, kunt u dan precies aangeven van welke uitzonderingsgrond van artikel 68 Grondwet u gebruik maakt?
Question 19: if you do not want to make public the evaluation, on which exception of article 68?

At January 17 2017 Pieter Omtzigt again asked questions to the government (filed under 2017Z00473)
The answers were provided by Minister Blok at February 17 2017.

Vraag 7 Wie heeft opdracht gegeven voor de evaluatie, wanneer is de evaluatie
gestart en welke periode bestrijkt deze evaluatie?
Antwoord 7 De interne evaluatie ziet op de eigen crisisorganisatie van de politie. De
opdracht is gegeven door de toenmalig plaatsvervangend korpschef. De
evaluatie bestrijkt de periode dat de Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden
(SGBO) actief is geweest; van 17 juli 2014 tot en met 31 december 2015.

Vraag 9 Is de interne evaluatie van de politie al gereed? Zo ja, kunt u deze aan de
Kamer doen toekomen? Zo nee, wat is dan de reden van de enorme
vertraging en wanneer verwacht u dat die evaluatie gereed zal zijn?

Antwoord 9
Het evaluatierapport is nog niet klaar. Ik stuur u zo snel mogelijk alvast de
conceptconclusies en aanbevelingen.

Omtzigt asks if the internal evaluation is ready yet. Answer no.

Omtzigt asks what the reason for the enormous delay is. The question is not answered. The minister will sent the conceptconclusions and recommendations as soon as possible.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*