Hoe een zeer onzorgvuldig geschreven NRC artikel bijna leidde tot de val van Pieter Omtzigt

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Op zaterdag 11 november 2017 publiceerde  NRC Handelsblad een artikel over Pieter Omtzigt met de titel ‘Hoe twijfel rond MH17 in de hand wordt gewerkt(mirror).De auteurs van het artikel Andreas Kouwenhoven en Wilmer Heck beschrijven in het artikel hoe Pieter Omtzigt een actieve rol zou innemen in het verspreiden van nep infomatie over de toedracht van MH17.

Deze blogpost beschrijft dat het  artikel van NRC  onjuistheden bevat,  de lezer op het verkeerde been zet , veel relevante context  mist en is geschreven door twee journalisten met minimale kennis van het MH17 dosssier.
Daarnaast gaf een van de journalisten aan mij persoonlijk ook nog eens aan dat hij het waarschijnlijk acht dat er op 17 juli vliegtuigen vlogen! Iets dat in het zelfde artikel als feitelijk onjuist wordt beschreven waarbij de journalisten Omtzigt beschuldigen van  actief verspreiden van desinformatie in een zaal vol met nabestaanden!

Eerder beschreef ik al dat NRC zeer onzorgvuldig schreef over Constantin Karmanov die werd beschreven in dezelfde serie Russische invloeden.

Het artikel van NRC was wat mij betreft de grootste journalistieke canard van 2017. Naast eerder genoemde kritiek, is het vooral zeer kwalijk dat NRC bewust Omtzigt wilde “kaltstellen”. Het enige lid van de Tweede Kamer dat nog een kritische blik heeft op het MH17 dossier. Voor de waarheidsvinding en democratie een extreem kwalijke zaak. NRC ging uit van het slechtste in Omtzigt, namelijk dat hij desinformatie wilde verspreiden.

NRC wist dat Omtzigt een zeer integer mens en Kamerlid is. NRC had hier rekening mee moeten houden in de overweging om die artikel uberhaupt te publiceren. Want wat was de kans dat Omtzigt bewust desinformatie zou verspreiden?

Daarnaast was de planning van publicatie opvallend. Uit mijn onderzoek blijkt dat vrijwel alle bronnen die NRC heeft benanderd tijdens de voorbereiding van de serie reeds in september en begin oktober zijn gesproken. Waarom dan publicatie op 11 november, terwijl het artikel over Omtzigt “al enige weken op de plank lag”? Wilmer Heck stelde op Radio 1 dat de serie nog niet klaar was. Maar zou het ook niet te maken hebben met het feit dat Omtzigt zich minder goed op het artikel kon verdedigen vanwege het feit dat zijn partij CDA op moment van publicatie net onderdeel van het kabinet was geworden?

Het artikel bracht zware imago schade toe aan Pieter Omtzigt. Niet alleen vanwege dit ene artikel. Want twee dagen later publiceerde NRC een commentaar dat is overleg met de hoofdredactie werd geschreven met de titel “De positie van Pieter Omtzigt is onhoudbaar geworden“. Daarna volgden nog twee publicaties in NRC, beide zeer negatief over het handelen van Omtzigt. Dit leek sterk op een doelbewuste beschadiging door NRC.

Of was het de door hoofdredacteur Vandermeersch gewenste roep om meer boze lezersbrieven door te gaan provoceren? In 2o10 stuurde hij deze mail naar de medewerkers van NRC. (bron Geenstijl). Beetje jammer dat NRC dan in eerste instantie geen boze brieven over het artikel wilde plaatsen!

De vraag is waarom deze beschadiging van Omtzigt door NRC? Het antwoord is gissen maar door zijn recht door zee en niemand ontziende aanpak maakt Omtzigt vijanden. Zo moesten een aantal politici zoals de Belgische liberaal Alain Destexhe vanwege corruptie opstappen uit de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Twee christendemocraten, uit Italie en Spanje, moesten ook door toedoen van Omtzigt  opstappen. Er lopen vaak directe lijntjes in het  voor-wat- hoort-wat ecosystem waarin journalisten en politici opereren…

Mea culpa Omtzigt

Omtzigt gaf direct op de dag van verschijnen van het artikel aan dat hij een fout had gemaakt door de SMS naar de getuige te versturen. Hij stuurde op zaterdag onderstaande Tweet. In overleg met de CDA fractie besloot hij om voorlopig zijn woordvoerderschap van het MH17 dossier neer te leggen.

De dinsdag na verschijnen van artikel, toen intussen meer feiten bekend waren over wat er zich die 11e mei had afgespeeld, en door de vele artikelen van GeenStijl, draaide de publieke opinie. NRC kreeg zelfs  ongekende kritiek van collega journalisten. Kritiek door jounalisten op stukken van andere journalisten is helaas niet erg gebruikelijk in Nederland.

Drie weken later kwam de NRC ombudsman met een analyse van het artikel  ‘Hoe twijfel rond MH17 in de hand wordt gewerkt‘. Ombudsman de Jong geeft behoorlijke kritiek op het stuk.

Samengevat is de conclusie van de ombudsman:

 • wederhoor verdient zeker geen schoonheidsprijs. Meer tijd nemen bij dit onderzoek was dus beter geweest
 • Vanwege de angst van beide journalisten ” dat hun scoop zou weglekken wegens Omtzigts contacten met GeenStijl” werd het artikel te snel geplaatst.
 • het was een relevante reconstructie, maar één die vragen openliet. De presentatie, context en het vervolg had anders gekund
 • Er is dus veel kennis van MH17 aanwezig op de redactie, maar geen coördinator of vaste specialist die alle aspecten van de zaak overziet en volgt. Dat is een handicap (voor de krant).

Dit oordeel van de ombudsman is nog veel te zwak zal blijken.

Achtergrond blogpost

Omdat ik het wel relevant vindt om context te geven start ik deze blogpost met informatie over mijzelf. Ik was op de bewuste 11 mei aanwezig bij het publiekscollege. Ik heb Omtzigt, de tolk, de bron van NRC Jeroen van Rijsbergen  en beide NRC journalisten die het artikel over Omtzigt schreven gesproken. Ik heb vanaf 2014 ruim 3000 uur onderzoek verricht naar MH17.

Ter voorbereiding van dit artikel heb ik de NRC journalisten Wilmer Heck en  Andreas Kouwenhoven een aantal vragen gesteld. Nadat ik per email geen reactie kreeg, heb ik diverse malen met de redactie gebeld. Eindelijk kreeg ik Andreas Kouwenhoven aan de lijn. Deze gaf aan de vragen niet te willen beantwoorden en geen medewerking te geven aan het artikel.

Ik heb vele pogingen gedaan om de enige bron van het NRC artikel, Jeroen van Rijsbergen, zijn kant van het verhaal te laten doen. Helaas reageerde van Rijsbergen niet op die verzoeken.

Deze blog beschrijft niet wat er na publicatie van het artikel gebeurde. Bijvoorbeeld het door NRC weigeren van plaatsing van een lezersbrief of het weglaten van commentaar van Pieter Klein, adjuct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Dit staat hier beschreven.

Dit is het laatse artikel in een serie van 15 over NRC en het artikel over Omtzigt. En overzicht van alle artikelen lees je hier.

Strekking NRC artikel

Terug naar de strekking van het NRC artikel ‘Hoe twijfel rond MH17 in de hand wordt gewerkt

In het kort stelt NRC in het bewust artikel dat Omtzigt “in een volle zaal voor nabestaanden een nep getuige een door hem opgestelde tekst liet voorlezen met feitelijk onjuiste informatie“. De subtitel ‘Russische invloeden” onder de kop van het artikel geeft een sterke suggestie dat Omtzigt hiermee handelde in het belang van Rusland.

De hoofdredacteur van NRC, Peter Vandermeersch, versterkte  het beeld van de Russische invloeden met deze quote in een Belgische radioprogramma.

Uit mijn uitgebreide analyse zal blijken dat de strekking van het artikel heel anders zou zijn als NRC de feiten en context juist had toegepast.

De strekking zou dan zijn:

“tijdens een openbaar publiekscollege bijgewoond door groep nabestaanden  met de mogelijkheid voor vragen uit het publiek nam een man uit Oost-Oekraine wiens verzoek tot een verblijfsvergunning in Nederland een week eerder was afgewezen het woord. Hij gaf aan vliegtuigen te hebben gezien. De aanwezigheid van vliegtuigen die laag vlogen is door zowel OVV en JIT niet expliciet uitgesloten . Pieter Omtzigt, die alle aspecten van MH17 wil leren kennen, had de emotionele man in een chaotisch voorgesprek een uur eerder aangehoord. De tolk vertaalde de woorden van de getuige slecht tijdens het chaotische gesprek. De asielzoeker was met Omzigt in contact gebracht  door een complotdenker. Deze Jeroen van Rijsbergen, een bewonderaar van Omzigt, maakte in het geniep zonder meeweten van Omtzigt een geluidsopname van het gesprek. Omtzigt stuurde middels een SMS een tekst aan de getuige om zodoende zijn spreektijd kort te houden. ”

Mijn kritiek op NRC artikel

Mijn artikel geeft stevige kritiek op het artikel van Heck en Kouwenhoven. De kritiek kan worden verdeeld in vijftal onderwerpen:

 1. Het NRC artikel beschuldigt Omtzigt van verspreiden van desinformatie terwijl er geen sprake is van desinformatie. Sterker, een van de journalisten gaf aan mij aan dat hij het waarschijnlijk acht dat er op 17 juli 2014 straaljagers vlogen.
 2. het NRC artikel geeft de suggestie van “Russische invloeden”middels een cartoon en subtitel. Echter nergens in het artikel wordt een bewijs gegeven voor Russische invloeden.
 3. het NRC artikel beschrijft vele feitelijke onjuistheden
 4. het NRC artikel laat relevante context weg
 5. het NRC artikel houdt zich niet aan de eigen NRC-code

Aanwezigheid straaljagers is geen desinformatie

 “JIT en DSB  hebben uitgesloten dat er straaljagers op 17 juli vlogen”.

NRC schrijft dat JIT en DSB hebben uitgesloten dat er straaljagers op 17 juli vlogen.

Dit is feitelijk onjuist. En het opmerkelijke is dat Wilmer Heck zelf ook van mening was dat er straaljagers op 17 juli vlogen. Ook een collega NRC journalist, Karel Knip, schrijft dat er straaljagers vlogen.

De journalisten schrijven dat “Over de toedracht van de ramp met vlucht MH17 wordt informatie verspreid die aantoonbaar niet klopt”. Hiermee wordt bedoeld dat de nepgetuige stelt vliegtuigen te hebben gezien. De NRC journalisten trekken vervolgens in hun gedachte dat de getuige dan bedoeld dat MH17 is neergeschoten door een vliegtuigen. JIT en OVV hebben geconstateerd dat er geen ander vliegtuig in de buurt was van MH17.

Uit de later door NRC gepubliceerde transcriptie (mirror) blijkt echter nergens dat de getuige zegt dat MH17 is neergeschoten door een straaljager!

De journalisten zijn vanwege hun minimale dossierkennis niet op de hoogte dat nooit is onderzocht of er daadwerkelijk vliegtuigen op lage hoogte hebben gevlogen. Ik vond zonder veel moeite 22 getuigen die op video verklaarden een of meerdere vliegtuigen te hebben gezien. De MH17 expert van NRC schreef op 24 november 2017 een artikel over ooggetuigen. De journalist Karel Knip schrijft letterlijk “Het lijkt wel zeker dat er ook op 17 juli straaljagers waren. Maar niet op het fatale moment.”

Onderstaand is een screenshot van een Twitter DM die Wilmer Heck mij op 13 september 2017 stuurde. Dus voor de publicatie van het artikel over Omtzigt.

Heck laat mij weten een informatie achterstand te hebben op het MH17 dossier. Een feit dat later door de NRC ombudsman werd onderschreven. Maar Heck schrijft nog iets opmerkelijks “Bovendien lijkt het me logisch dat daar op die dag gevechtsvliegtuigen/militaire toestellen vlogen, want in voorgaande weken werden die daar toch ook neergehaald?

Het kan natuurlijk best zo zijn dat Heck na 13 september een andere mening heeft gekregen over de aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen. Maar hoe dan? Want de OVV en het OM hebben nooit gepubliceerd dat er geen gevechtsvliegtuigen laag boven de crashzone hebben gevlogen.  Werd de mening van Heck gevormd door collega journalisten door groupthink?

Een maand later  wordt nog eens duidelijk dat het Openbaar Ministerie niet uitsluit dat er gevechtsvliegtuigen in het gebied waren. Fred Westerbeke, leider van het onderzoeksteam, zegt in  een artikel gepubliceerd op 29 december 2017 notabene in NRC  Handelsblad dat er mogelijk een gevechtsvliegtuig of Antonov  was.

Er zijn door mij meer dan 20 getuigen beschreven welke aangeven dat zij straaljagers zagen. Mogelijk dat velen onzin praten en bijvoorbeeld wrakstukken zagen. Maar dit moet wel worden onderzocht!

Russische invloeden

Het artikel is de eerste in een serie van in totaal 4 artikelen gepubliceerd in NRC over Russische invloeden op de Nederlandse samenleving.

Het artikel over Omtzigt is voorzien van een cartoon met daarin een schets van het Kremlin en een vliegtuig. De subtitel van het artikel is “Russische invloeden”.

Echter uit de tekst van het artikel wordt nergens aannemelijk gemaakt dat er sprake is van Russische invloeden!

De getuige waar Omtzigt mee sprak is een man die in Oost-Oekraine leefde voordat hij naar het Westen vertrok om asiel aan te vragen. Asiel vroeg hij in eerste instantie aan in Duitsland. Na daar te zijn afgewezen vertrok hij naar Nederland om daar asiel aan te vragen. Hij verbleef in een asielzoekerscentrum in Limburg. Zijn verblijfsvergunning werd ook hier afgewezen. De rechtbank Den Haag deed op 6 mei 2017, dus nog een week voor het gesprek met Omtzigt, uitspraak in het beroep. De rechter wees het beroep af. De getuige moest dus Nederland verlaten. Daarom koos de getuige om te vertrekken naar Zweden alwaar hij wederom asiel aanvroeg. Echter doordat zijn paspoort nog in Nederland lag, moest hij terug naar Nederland. Daar belande hij samen met zijn vrouw in een detentiecentrum in Zeist. Vandaar werd hij uitgezet naar Oekraine.

 

De hoofdredacteur van NRC, Peter Vandermeersch versterkte op de Belgische radio de Russische invloeden met zijn uitspraak “De vraag blijft of Omtzigt zich bewust of onbewust heeft laten gebruiken om Russische desinformatie te verspreiden”.

Het effect van deze “Russische invloeden” was dat onder meer de voormalige voorzitter van de PvdA, Michiel van Hulten , op Twitter stelde dat Omtzigt mogelijk met Moskou samenspande. Absurd natuurlijk. Overigens toen ik van Hulten hierop aansprak kreeg ik direct een block op Twitter, zonder enige uitleg.

Geenstijl geeft een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat Omtzigt juist zeer kritisch is op Rusland. Bijvoorbeeld op woensdag 9 april 2014 toen Omtzigt een amendement indiende bij de Raad van Europa: Rusland dient het stemrecht in de Parlementaire Assemblee van de Raad te worden ontnomen, de Russen moeten uit belangrijke commisssies en het land mag niet meer deelnemen aan waarnemingsmissies van verkiezingen. Zijn voorstel wordt aangenomen.

Ondanks alle kritiek bleek Wilmer Heck volhouden dat er sprake was van Russische invloeden. Het toont de eigenwijsheid van de journalist aan.

 Feitelijke onjuistheden

Het artikel bevat een te groot aantal feitelijke onjuistheden. Hoe dit kan worden verklaard blijkt uit de analyse van de NRC ombudsman.  Die schrijft “er is  geen coördinator of vaste specialist bij NRC die alle aspecten van de zaak overziet en volgt”

1. Feitelijk onjuist: Omtzigt geeft de onterechte suggestie dat er iets niet in de haak zou zijn met de autopsies op de lichamen.

NRC schrijft het onderstaande. Hiermee versterkt NRC het beeld voor de lezer dat Omtzigt onwaarheden vertelt.

Er is ook kritiek op zijn opereren. In zijn optredens roept Omtzigt het beeld op van grove misstanden bij het onderzoek naar de ramp. Zo suggereerde hij in maart tegenover online interviewkanaal Café Weltschmerz ten onrechte dat er iets niet in de haak zou zijn met de autopsies op de lichamen.

Het interview met Omtzigt door Middelkoop op Cafe Weltschmerz is hier te zien. De uitspraak van Omtzigt over de verwisseling van piloten bij de autopsi is rond 22:00.

Hieruit blijkt de kwalijke manier van schrijven en het gebrek aan dossierkennis. NRC gebruikt de woorden ‘ten onrechte’. Echter, het is juist NRC die ten onrechte deze woorden gebruikt!

Op pagina 88 namelijk  van het definitieve  rapport van de OVV is het onderstaande (zie screenshots van rapport) te lezen. Er staat dat op verzoek van het openbaar minsterie 4 lichamen van de bemanning door het NFI zijn onderzocht. Echter werd het lichaam van de gezagvoeder  (Eugene Choo Jin Leong) die op moment van de crash vloog (captain team A) niet in detail door het NFI onderzocht.

Wan Amran was de captain van team B. Deze bevond zich op moment van de crash niet in de cockpit. Bij de autopsie is gebleken dat er geen verwondingen zijn aangetroffen. Iemand van het OM had toch direct moeten kunnen zien dat deze captain niet gewond was, wat totaal onlogisch is gezien de schade aan het toestel.

Omtzigt had dus gelijk dat de autopsie merkwaardig is verlopen. Het NFI heeft het lichaam onderzocht van de gezagvoerder die op moment van de crash zich niet in de cockpit bevond. Arnold Greidanus geeft een toelichting hier.  Die verwisseling is met name heel opvallend omdat op foto’s duidelijk is te zien dat het lichaam van de gezagvoerder enstige verwondingen toont. De man zat nog in zijn stoel na de crash.

Toegegeven, deze verwisseling van piloten is niet heel bekend. De Nederlandse pers heeft hierover niet bericht. Echter is het zeer kwalijk dat NRC  op basis van feitelijke onjuistheden Omtzigt verwijt dat hij twijfel zaait over het onderzoek.

NRC heeft ook nagelaten om de brief van OVV met daarin antwoorden op vragen van de Tweede Kamer te lezen. De Tweede Kamer heeft op 4 en 10 februari 2016 vragen gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Uit het antwoord blijkt duidelijk dat er een autopsie is uitgevoerd op de verkeerde piloot. Verder valt op dat de OVV op vele vragen geen antwoord kan geven vanwege de Nederlandse wet.

2. Feitelijk onjuist: een volle zaal met nabestaanden

De journalisten schrijven “In deel 1 van een serie vandaag Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die ervoor zorgde dat in een zaal vol nabestaanden twijfels werden opgeroepen over de betrouwbaarheid van het MH17-onderzoek.” Dit is opvallend daar de beide journalisten niet op de avond aanwezig waren.

De hoofdredacteur van NRC, Peter Vandermeersch, ging op 14 november voor de Belgische radio nog een stap verder. Hij spreekt over “in de maand mei was er een van de vele bijeenkomsten voor nabestaanden van slachtoffers van de MH17”.

Fout! De avond was een openbaar publiekscollege.

Ik vroeg aan de organisator van het publiekscollege Marieke de Hoon hoeveel nabestaanden op de avond aanwezig waren.

Zij schat dat tegen de 200 aanwezigen in de zaal zaten. Dat is een schatting omdat het college openbaar was en er geen verplichte registratie was. Op basis van gesprekken en reacties voor- en achteraf, schat De Hoon dat er rond de 50 directe nabestaanden aanwezig zullen zijn geweest en daarnaast nog ongeveer ditzelfde aantal aan betrokkenen die ook een dierbare hebben verloren bij de ramp, zoals buren en vrienden van inzittenden. De andere helft van de aanwezigen bestond uit studenten, VU medewerkers, journalisten en overige geïnteresseerden. Het was dus geen nabestaanden-bijeenkomst hoewel de avond wel uitdrukkelijk met nabestaanden is afgestemd, en ook op verzoek van Stichting MH17 plaatsvond.

De stelling in het artikel dat de zaal vol nabestaanden zat is dus niet correct.

 

3. Feitelijk onjuist: verkeerde naam van de getuige

NRC gebruikt de verkeerde naam van de getuige. De naam zoals de getuige zelf schreef in een brief is Oleksandr A. NRC gebruikt echter steeds de naam Alexandr.  Burgerjournalist Max van der Werff, die Oleksandr al voor de bewuste 11 mei sprak. sprak na publicatie via een chat wederom met deze getuige. Het relaas is hier te lezen.

Dit is een screenshot van de Facebook pagina van Oleksandr. Het geeft duidelijk de schrijfwijze aan. Vanwege privacy heb ik zijn achternaam onzichtbaar gemaakt.

Jeroen van Rijsbergen gebruikte de naam Alexandr en Aleksandr in de emails die hij mij stuurde. Het geeft wederom de gebrekkige research van NRC aan. NRC heeft simpelweg de naam zoals Van Rijsbergen hen aangaf overgenomen en totaal geen research gedaan naar deze man.

Weglaten van de context

Een ander verwijt naar het NRC is het weglaten van zeer relevante context. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

 1. omstandigheden van het gesprek worden niet weergegeven

Een van de grootste verwijten die ik Heck en Kouwenhoven maakt is het weglaten van zeer relevante context. De context had kunnen worden gegeven door de geluidsopname te publiceren of direct het gehele transcriptie te publiceren. De transcriptie werd pas enkele dagen later gepubliceerd door NRC. Samen met de opname van 3 minuten die eerder op internet opdook gaf de transcriptie een beeld van een zeer chaotisch gesprek met een tolk die slecht Nederlands spraak en een getuige die van de hak op de tak sprong.

Bovendien was dan duidelijk geworden dat de tolk de woorden van de getuige soms anders vertaalde. Wat ook opmerkelijk is.

Bovendien geeft de transcriptie die NRC publiceerde niet het hele gesprek weer. De transcriptie start met de zin:

Omtzigt: En heeft het, heeft het, je hebt alle informatie bij het JIT neergelegd?

Dat lijkt niet de start van een gesprek. Wilmer Heck vertelde dat de geluidsopname 20 minuten duurt. Terwijl in het artikel van NRC wordt geschreven dat het gesprek startte zo’n 1 uur voor aanvang van het publiekscollege. Uit de transcriptie blijkt dat het voorgesprek enige minuten voor de start van het publiekscollege stopte. Met andere woorden, zeker 30 tot 40 minuten van het gesprek lijken te ontbreken.

2. Achtergrond van de getuige ontbreekt in artikel 

NRC schrijft weinig over de achtergrond van de  getuige. Uit onderzoek van deze website blijkt dat de bron van NRC, Jeroen van Rijsbergen, in contact kwam met de getuige zo eind 2015, begin 2016. Van Rijsbergen informeerde mij via email dat hij op zoek was naar mensen die in de buurt van de crashsite wonen. Hiervoor gebruikte hij een couchsurfing site. Zodoende vond hij de getuige en zijn vrouw.

De getuige en zijn vrouw hebben Oekraine verlaten en vroegen in Duitsland asiel aan. Ze voelden zich niet langer veilig in Oekraine.Daarna vroegen ze in Nederland asiel aan.

De getuige  krijgt op 3 mei 2017 van de rechter van de Rechtbank Den Haag te horen dat zijn beroep op eerdere uitspraak om hem geen verblijfsvergunning te geven ongegrond is verklaard.

De getuige zat  waarschijnlijk vol met emotie en stress . Dat heeft zich zeer waarschijnlijk geuit in het gesprek met Omtzigt en verklaard waarom de getuige graag tijdens het publiekscollege het woord wilde hebben.

De getuige en zijn vrouw is later naar Zweden vertrokken en vroeg daar asiel aan. Enige tijd later werden ze Zweden weer uitgezet en kwam ze in een detentiecentrum in Zeist.

NRC heeft hier niets over geschreven. De lezer had beter kunnen begrijpen dat deze man perse het woord wilde hebben omdat hij ten einde raad was.

3. achtergrond van de enige bron van NRC ontbreekt

NRC schrijft niets over de enige bron voor het artikel, Jeroen van Rijsbergen. Ook dat was zeer relevant om te melden. Van Rijsbergen was ervan overtuigd dat MH17 een doofpot was. Onderstaande Tweet is van Van Rijsbergen die alias @arie_de_grote gebruikte.

Hij bewonderde Pieter Omtzigt omdat deze als enige kritisch was op het onderzoek en de regering. Ook Wilmer Heck wist dat zijn bron een complot denker was.

Onderstaand een Tweet van Jeroen van Rijsbergen. Hij gebruikte alias @architectjvr.

Opvallend is dat Van Rijsbergen vlak voor de publicatie van het NRC artikel al zijn posts over MH17 heeft verwijderd. De vraag is waarom? Was dat op verzoek van NRC om zo te verdoezelen dat de enige bron een complotdenker was?

Het Twitter account dat Van Rijsbergen gebruikte is nog wel online. Al lezende wordt de complotdenker zeer duidelijk.

Van Rijsbergen benaderde actief de media. Zo stuurde hij diverse brieven naar het Nederlands Dagblad met het doel deze gepubliceerd te kriigen. Dat lukte eenmaal. Opvallend is dat hij hierbij zijn naam met een lange Y schrijft.

Op 27 juni 2017 stuurde hij een email naar de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Ik kreeg een copie van deze mail van Van Rijsbergen zelf, waarin hij de VVOJ laat weten dat hij zelf op zoek is gegaan naar getuigen van de crash.

Maar van Rijsbergen was niet alleen een complotdenker. Hij was al streng gelovige ook zeer betrokken met het lot van de getuige.  Van Rijsbergen had dus bepaalde bedoelingen om de getuige te koppelen aan Omtzigt. Hij hoopte zodoende niet alleen op aandacht voor zijn verhaal, maar ook op aandacht voor het lot van de getuige. Onderstaande conversatie op 20 oktober 2017 via Twitter laat zien dat Van Rijsbergen via Omtzigt wil proberen om de getuige te helpen met zijn asielzoekers probleem.  Op dat moment zit de getuige in het detentiecentrum in Zeist, samen met zijn vrouw. Van Rijsbergen liet weten dat hij naar het detentiecentrum in Zeist wilde komen om de getuige te ondersteunen.

 

De NRC  journalisten houden zich niet aan de eigen NRC-code

NRC hanteert een eigen code voor haar journalistiek. Een aantal van de principes staan hieronder weergegeven.  Geenstijl heeft een post gemaakt over deze code. Daar valt verder niets aan toe te voegen.

Er staat dat met op open wijze omgaat met opmerkingen, reacties en klachten, Ik heb daar niets van gemerkt. Nadat ik op zaterdag van publicatie aan Wilmer Heck liet weten dat ik zijn artikel karaktermoord vond, gaf Heck aan de samenwerking met mij te stoppen. Verder heb ik vele pogingen gedaan om antwoord te krijgen op vragen. Heck en Kouwenhoven gaven aan geen reactie te willen geven.

Verder: een bron is geen bron. NRC heeft nagelaten om bijvoorbeeld contact op te nemen met de tolk die bij het gesprek aanwezig was! Deze tolk was door Van Rijsbergen zelf ingehuurd! Dus Van Rijsbergen kon NRC in contact brengen met de tolk om het verhaal van Van Rijsbergen te checken. Ik belde wel met de tolk en deze gaf aan nooit met NRC te hebben gesproken!

Conclusie; een zeer slecht geschreven artikel dat enorme schade heeft opgeleverd aan Omtzigt en andere betrokkenen. Laten we hopen dat NRC hiervan leert maar ik heb weinig hoop.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 Comments on Hoe een zeer onzorgvuldig geschreven NRC artikel bijna leidde tot de val van Pieter Omtzigt

 1. MH17Rutte Absolute Lafheid. // January 4, 2018 at 12:45 pm // Reply

  Als u wilt dat mensen dit on social media gaan verspreiden. Dan moet de share buttons bovenaan artikel zitten. Verder bent u een held. Hartelijke groet.

 2. Martin Doležil // January 4, 2018 at 6:37 pm // Reply

  Een interessante alternatieve MH17-ongevallenstudie, ter ondersteuning van getuigenissen en verwijzingen naar onregelmatigheden in JIT-onderzoeken.

  https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=cs&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fmh17web.wordpress.com%2F&sandbox=1

 3. Mij verbaast werkelijk helemaal niets meer in dit land waar professionele (kuch, kuch, kuch, kuch….) journalisten niet meer onafhankelijk en kritisch (durven?) zijn. Topartikel dit waarvoor dank. Ennuh ga zo door!

 4. Goeie blog, helder verhaal met veel dossierkennis! Hulde! Dit soort info zou boven aan het lijstje van de NRC moeten staan. Helaas, daar doen ze het met kneuzen. En het ergste is dat ze te beroerd zijn om hun fouten te erkennen. Die krant hoef ik niet meer te lezen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*