50 factual questions on MH17 by Parliament

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Dutch parliament were able to ask factual questions to DSB and the Dutch government on MH17.

This is a list of 50 questions asked by the members of the commission for foreign affairs.

The original document can be downloaded here.

 

 

Nr Vraag Bijlage Blz

van

 

tot

1 Kunt u toelichten wat er is geprobeerd om de Oekraïense verkeersleider te spreken die als laatste vlucht MH17 onder zijn hoede had? Waarom is dit niet gelukt? 0
2 Is uitgesloten dat de ontvangen transcripten over het contact van de Oekraïense verkeersleider met vlucht-MH17 op een of andere wijze gemanipuleerd zijn? 0
3 Heeft u satellietgegevens betreffende het afvuren van de raket gevraagd dan wel ontvangen? Zo ja, wat voor informatie betreft dit? 0
4 Kan worden toegelicht welke radar- en satellietgegevens van de Verenigde Staten zijn ontvangen? 0
5 Zouden nadere radar- en satellietgegevens de vuurlocatie preciezer kunnen bepalen? 0
6 Waarom is het niet gelukt de vuurlocatie preciezer te bepalen? 0
7 Acht u de kritiek die na het verschijnen van uw rapport is geuit op enkele van de bevindingen aanleiding tot het doen van nader onderzoek op onderdelen? Kunt u uw antwoord toelichten? 0
8 Heeft u een of meerdere verzoeken gedaan aan de Rijksoverheid voor bijstand bij het verkrijgen van relevante radar- en satellietgegevens? Zo ja, hoe is hierop gereageerd? Zo nee, waarom niet? 0
9 Welk deel van het rapport heeft de OVV wanneer als ICAO annex 13 rapport aan ICAO gestuurd? 0
10 Wat is het conceptrapport dat de deelnemende landen gezien hebben en waarop zij commentaar mochten leveren? 0
11 Zijn de deelnemende landen ook in de gelegenheid geweest om commentaar te geven op de rapporten van TNO, NLR en de conclusie welke raket en raketkop gebruikt zijn bij de aanslag op de MH17? Zo nee, waarom niet? 0
12 Heeft de OVV de brief van Russische federatie ontvangen (http://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=2311) en kan zij het antwoord daarop openbaar maken? 0
13 Bent u bekend met het feit dat in het journaal of de uitzendingen van RTL en Nieuwsuur (beiden NL), TV Sveda, Russia Today, TV Chanel 1 (alle drie uit de Russische federatie), Hromadske.tv (Oekraïne), BBC Russia en Paris Match, herkenbare ooggetuigen duidelijk verklaard hebben dat zij een of meer militaire vliegtuigen zagen bij de MH17? Heeft u een van deze getuigen gesproken en kunt u hun waarnemingen verklaren? 0
14 Bent u bekend met het feit dat Andrej Lysenko tijdens een persconferentie op 17 juli (17.00 uur) verklaarde dat alle vliegtuigen van Oekraïne operationeel waren en dus boven Oost-Oekraïne vlogen? Heeft u nagetrokken waar ze vlogen? 0
15 Heeft u voor uw onderzoek contact opgenomen met een van deze luchtvaartmaatschappijen: Norwegian Air Shuttle AS, Srilankan Airlines, Sandinavian Airlines System en/of Thomson Airways LTD, waarvan bekend is dat zij vanaf 1 mei niet meer over het Oost-Oekraïense luchtruim vlogen (zoals blijkt uit door de Kamer ontvangen informatie van Eurocontrol)? Zo ja, welke? En  bent u bekend met de reden waarom zij dat niet meer deden? En zo nee, waarom niet? 0
16 Heeft u voor uw onderzoek contact opgenomen met een van deze luchtvaartmaatschappijen: British Airways, Kharkiv Airlines, Pegasus Hava, Tasimaciligi A.S. (Pegasus) en/of Finnair OYJ, waarvan bekend is dat zij in mei sporadisch en in juni/juli niet meer over het Oost-Oekraïense luchtruim vlogen (zoals blijkt uit door de Kamer ontvangen informatie van Eurocontrol)? Zo ja, welke? En bent u bekend met de reden waarom zij dat niet meer deden? En zo nee, waarom niet? 0
17 Bij de presentatie van het rapport vertelde de voorzitter van de OVV dat de raket uit rebellengebied kwam en dat dat uit kaarten bleek. Nu staan er geen kaarten met de frontlinie in het rapport. Kan de OVV aangeven welke gebieden in het potentiële afvuurgebied in handen waren van de rebellen? 0
18 Heeft de OVV een inventarisatie gemaakt van de radarstations die binnen een straal ongeveer 200 kilometer van de rampplek stonden en per radarstation geverifieerd of er informatie beschikbaar was? 0
19 Beschikt de OVV over de log-files van het Aircon 2000 systeem dat door Rusland en Oekraïne gebruikt werd voor radar? 0
20 Oekraïne deelt mee dat de civiele radarstations in onderhoud waren. Welke civiele radarstations van Oekraïne waren in onderhoud? 40
21 Heeft de OVV aan Eurocontrol, vanwege de verplichting van landen beperkte radardekking te melden aan Eurocontrol, gevraagd welke beperkingen in dekking Oekraïne gemeld heeft in juni en juli 2014? 40
22 Op welke twee momenten wordt precies een tweede primair target zichtbaar en waar bevindt dat tweede primaire target zich dan ten opzichte van het primaire target MH17? 43
23 Zijn beide primaire targets delen van de MH17 en zijn zij consistent met wrakstukken die elders neerkomen of kunnen het ook andere zaken geweest zijn? 43
24 Hoe vaak zijn er op de Russische radar meer ‘objecten” zichtbaar dan commerciële vliegtuigen (zoals ook zichtbaar in figuur 13 van het rapport bij de bijlagen)? 43
25 Hoe komt het dat de OVV de piloten niet juist kon identificeren en er een autopsie is uitgevoerd op de verkeerde piloot? 89 91
26 Wanneer is de autopsie op piloot B uitgevoerd en wanneer zijn de metalen deeltjes uit het lichaam van piloot A verwijderd? 89 91
27 Wat is het gewicht van beide vlinderdasdeeltjes nummer 10? Is dat 5,5 gram of 6,1 gram? 97
28 Wat heeft de Oekraïense delegatie bij het gesprek in augustus 2014 over de radarbeelden aan de OVV meegedeeld over de beschikbaarheid van radardata van de MH17? Welke data heeft de delegatie overhandigd aan de OVV op dat moment? A t/m U 9
29 Wat heeft de Russische delegatie bij het gesprek in augustus 2014 over de radarbeelden aan de OVV meegedeeld over de beschikbaarheid van radardata van de MH17? Welke data heeft de delegatie overhandigd aan de OVV op dat moment? A t/m U 9
30 Wanneer heeft de OVV formeel aan Rusland en Oekraïne verzocht om alle beschikbare radardata te bewaren en te overhandigen? Kunt u voor beide landen zeggen wanneer officieel om welke data gevraagd is, aan wie die vraag gericht was en wat het antwoord was? A t/m U 9
31 Wanneer heeft de OVV de Nederlandse regering op de hoogte gesteld van het feit dat Oekraïne geen primaire radardata beschikbaar kon stellen? A t/m U 9
32 Wanneer heeft de OVV de Nederlandse regering op de hoogte gesteld van het feit dat Rusland geen primaire radardata beschikbaar kon/wilde stellen? A t/m U 9
33 Heeft de OVV verzocht aan de Verenigde Staten om de radarbeelden die zij hebben, te mogen gebruiken en heeft de OVV aan de Verenigde Staten verzocht om deze radarbeelden gedeclassificeerd te mogen gebruiken? A t/m U 9
34 Heeft de OVV aan de Oekraïense militaire autoriteiten verzocht om de primaire militaire radarbeelden te ontvangen? Aan wie en wanneer is het verzoek gedaan en wat was het antwoord? A t/m U 9
35 Uit welke bronnen beschikt de OVV over de transcripten van de luchtverkeerleiding? Alleen via UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services) of ook via de zwarte doos? A t/m U 39
36 Heeft de OVV de beschikking over alle originele opnames van het radioverkeer met de MH17? Heeft de OVV dus de originele banden van de zwarte doos, de originele banden van de verkeerstoren van Dnipropetrovsk en de originele banden van de verkeerstoren in Kiev? A t/m U 39
37 Kan de OVV alle opnames of ten minste een transcript van alle opnames openbaar maken van alle communicatie die er geweest is met MH17? Zo nee, waarom niet? A t/m U 39
38 Kan de OVV alle transcripten geven die betrekking hebben op omleidingen en afwijkingen van het oorspronkelijke vluchtplan? A t/m U 39
39 Kent u de identiteit van de luchtverkeersleider van Dnipropetrovsk, die het laatst contact gehad heeft met MH17? A t/m U 39
40 Heeft u getracht te spreken met de luchtverkeersleider van Dnipropetrovsk, die het laatst contract heeft gehad met MH17? A t/m U 39
41 Indien het niet gelukt is om de luchtverkeersleider van de MH17 in Dnipropetrovsk te spreken, wie heeft dat dan geblokkeerd? A t/m U 39
42 Welke banden en opnames heeft de OVV ontvangen van de verkeerstorens Dnipopetrovsk, Kiev en Rostov, zoals audiobanden, algemene audio-opnames, video-opnames van de toren zelf? Heeft de OVV om informatie gevraagd die zij niet gekregen heeft? A t/m U 39
43 In figuur 13 valt te lezen dat er 3 commerciële vliegtuigen zijn, maar 4 objecten die via de primaire radar geïdentificeerd worden. Kunt u aangeven waar het vierde object zich bevindt op het radarscherm? A t/m U 59
44 Van welk moment is de afbeelding van het radarscherm, figuur 13? A t/m U 59
45 Hoe vaak, waar en wanneer zijn er meer objecten zichtbaar dan dat er geïdentificeerde verkeersvliegtuigen zichtbaar zijn op de Russische radarbeelden? A t/m U 59
46 Wat was de snelheid volgens de primaire radar van vlucht MH17 per 5 seconden in de minuten nadat het geraakt was door de BUK raket? A t/m U 59
47 Wat is afmeting van de grootste doorboringsschade die gevonden is in de delen die naar Nederland getransporteerd zijn (bijlage X)? V t/m X 15
48 Is er ook sprake van doorboringsschade die veroorzaakt kan zijn door een boordkanon aanwezig op een van de wrakstukken (bijlage X)? V t/m X 15
49 Waarom is de tekst dat er geen militair vliegtuig in de buurt van de MH17 was geschrapt na Russische interventie? Betekent dit dat er mogelijk toch een militair vliegtuig in de buurt was van de MH17 (bijlage V)? V t/m X 21
50 Heeft de OVV getracht een overzicht te verkrijgen van de aanwezige wapensystemen in de cirkel van waaruit geschoten moet zijn? Zo nee, waarom niet (bijlage X)? V t/m X 30

 

 

The questions asked by MP Louis Bontes are displayed here.

CaNGKzXW0AApACB

This post will be updated as news comes in.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 Comments on 50 factual questions on MH17 by Parliament

  1. Liane Theuer // February 2, 2016 at 6:57 pm // Reply

    Marcel, would you please translate the questions.
    It´s not possible to copy them.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*