Current status “Dutch national archive MH17′

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Minister of Security and Justice Stef Blof sent at July 6 2017 a letter to the Parliament on the status of a national archive MH17.

The letter provides an overview of current status and which data of which organizations is being archived.

DSB has its own archive.

Some text from the letter below.

Voortgang project ‘Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17’

Bij de start van het project is in kaart gebracht welke organisaties betrokken zijn bij de nationale crisis MH17 en derhalve binnen de scope van het project vallen1 . Gedurende de looptijd van het project is daar nog een aantal organisaties bij gekomen. Er is afgesproken dat deze zes organisaties in de tweede tranche2 van het project aansluiten. De betrokken organisaties zijn reeds benaderd en zullen na de zomer de inventarisatie opleveren. Op deze wijze richt het project zich er op om alle relevante informatie binnen de centrale overheid te bewaren.

1 Betrokken organisaties bij de eerste tranche: 1) Ministerie van Algemene Zaken 2) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3) Ministerie van Buitenlandse Zaken 4) Ministerie van Defensie 5) Ministerie van Financiën, inclusief de Belastingdienst 6) Ministerie van Infrastructuur en Milieu, inclusief de Inspectie Leefomgeving en Transport 7) Ministerie van Veiligheid en Justitie, inclusief NCTV en WODC 8) Nationale Politie 9) NFI 10) OVV 11) Openbaar Ministerie 12)Ministerie van VWS 13)Raad voor de Rechtspraak 14) Raad voor rechtsbijstand 15) Tweede Kamer 2 Betrokken organisaties bij de tweede

2 Betrokken organisaties bij de tweede tranche: 1) Ministerie van Economische Zaken 2) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4) Luchtverkeersleiding Nederland 5) RIVM 6) RWS

4 De Onderzoeksraad voor Veiligheid is onafhankelijk en draagt zelfstandig zorg voor zijn archief, conform de vereisten uit de Archiefwet. Uit oogpunt van bescherming van de onderzoeksinformatie die bij de Onderzoeksraad berust, heeft de wetgever daarbij bijzondere voorzieningen getroffen in de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Raad laat weten dat de archivering van het onderzoek naar de ramp met MH17 uiterlijk 1 oktober 2017 is afgerond

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*