Brief stand van zaken MH17 uitgesteld door ministerie

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Op 14 februari laat de minister van Justitie en Veiligheid weten dat aan een verzoek om een Brief over de stand van zaken MH17 niet binnen de gestelde termijn kan worden voldaan.

De commissie voor Buitenlandse Zaken had om de brief verzocht vanwege het Algemeen Overleg  over voortgang MH17 dat op 14 maart op de agenda staat. Het krokusreces start op vrijdag 23 februari .

De minister schrijft. 

Hierbij bericht ik uw Kamer dat het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om een brief over de stand van zaken in het MH17 dossier (ingezonden 11 januari 2018) niet binnen de gestelde termijn van 15 februari 2018 kan worden voldaan. Vanwege de betrokkenheid van meerdere ministeries op dit dossier vraagt de afstemming meer tijd. Ik streef ernaar de brief uiterlijk vóór het krokusreces naar uw Kamer te versturen.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment

Your email address will not be published.


*